I Sverige kan du studere tannlege fire steder og hele studiet tar fem og et halvt år på normert tid. Undervisningen foregår på svensk og er gratis.

Om utdanningen

Tannlegestudiet, tandläkarprogrammet, i Sverige er femårig og tilbys ved fire læresteder som alle holder høyt faglig nivå. Studiestart er på høsten, men ett lærested tilbyr også oppstart til vårsemesteret. Grunnstudiet er normert til 5,5 år. Utdanning i Sverige er gratis og undervisningsspråket er svensk. 

Aktuelle læresteder

Opptakskrav

For å kunne søke, må du ha generell studiekompetanse (grundläggande behörighet) samt følgende fagkrav:

  • Fysikk 1+2
  • biologi 1
  • kjemi 1
  • R1+R2

Vær oppmerksom på at fagkravene over er oversettelser av de svenske kravene; dersom kravene i Sverige endrer seg, kan det også få følger for tolkningne av de norske fagkravene. 

Dersom du mangler ett eller flere fag, kan du ta opp disse og legge de nye fagene på et eget kompetansebevis.

I Sverige er det flere veier til opptak. Du kan søke på grunnlag av karaktergjennomsnittet på førstegangsvitnemålet; du kan også søke på grunnlag av Högskoleprovet. Ett av lærestedene har dessuten et eget alternativt opptak (se under).

Karaktersnitt

Les hvordan du finner ditt svenske karaktersnitt på ANSAs hovedside om studier i Sverige.

Högskoleprovet

Dersom du er usikker på om snittet ditt holder, eller vil maksimere dine sjanser for å komme inn, kan du også ta Högskoleprovet. Dette er en opptakstest til høyere utdanning i Sverige og opp til 1/3 av alle studieplasser er forbeholdt søkere med gode resultater herfra. Du testes blant annet i matematikk og logikk, samt språk (svensk og engelsk). Poengskalaen går fra 0-2, der 2 er best.

Du finner siste tilgjengelige poengsum på søkemotoren www.studera.nu under «antagningsstatistik». Der vil du kunne lese av karaktersnitt under kolonnen «HP». 

Alternativt opptak

Karolinska institutet

Karolinska institutet har også et alternativt opptak. For å delta i denne kvoten ved KI må du søke direkte til studiestedet, i tillegg til vanlig søknad via den felles søkeportalen. Opptaksrunder handler blant annet om motivasjonsbrev, oppgaveskriving om et gitt tema samt intervju.

Les mer om opptak i denne kvoten her.

Slik søker du

Du søker om opptak via søkeportalen Antagning.se Søknadsfristen er 15. april til høstsemesteret. Til vårsemesteret er søknadsfristen 15. oktober.

Godkjenning

For å praktisere som tannlege i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon fra Helsedirektoratet på ANSAs hovedside om tannlegeutdanning i utlandet.

Finansiering

Det er gratis å studere i Sverige. På ANSAs side om finansiering kan du lese om stipend og lån fra Lånekassen.