Tannlegestudiet i Latvia varer i fem år og fører frem til tittelen Doctor of Dental Medicine.

Om utdanningen

To universiteter i Latvia tilbyr tannlegeutdanning på engelsk. Begge ligger i hovedstaden Riga.

Rīga Stradiņš har hovedvekt på teori det første året, og går gradvis over til en problembasert læringsmodell fra andre undervisningsår. Internasjonale studenter følger undervisningen i egne grupper ved begge universitetene. Språkundervisning i latvisk er obligatorisk underveis.

Ved University of Latvia er de første tre årene av utdanningen prekliniske, det vil si at de går forut for den pasientrettede (kliniske) delen. Det fjerde og det femte året av utdanningen er kliniske.

Opptakskrav

Til Riga Stradin baserer opptaket seg på bestått vitnemål med generell studiekompetanse, samt kjemi 1 og 2 og fysikk 1 i fagkretsen. Biologi 1 og 2 kan erstatte kjemi 1 og 2, og matematikk R1 (S1+S2) kan erstatte fysikk 1. Snittkarakter i alle disse fagene, inkludert naturfag og matematikk fra 1.klasse, må være over 4.0 for å bli vurdert. I praksis prioriteres de som har både kjemi og biologi i fagkretsen.

Til University of Latvia søker du med generell studiekompetanse og karakterer i fagene biologi, kjemi og engelsk. 

Slik søker du

Til Rīga Stradiņš University søker du om opptak gjennom universitetets norske representant Sonor.

Det er opptak to ganger i året. 

Til University of Latvia søker du direkte til skolen. Det er bare opptak til høstsemesteret.

Godkjenning

For å praktisere som tannlege i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra. Du må regne med å ta et fem ukers tilleggskurs i Norge etter endt utdanning.

Les mer om autorisasjon fra Helsedirektoratet på ANSAs hovedside om tannlegeutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Tannlegestudier i Latvia koster 12 000 EUR per år. Lånekassen gir støtte utdanning ved offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Latvia.

Les mer om støtte fra Lånekassen.