Tannlegestudiet, odontologi, i Finland er normert til fem år. Fem universiteter i Finland tilbyr tannlegestudier og du kan studere det på finsk eller svensk.

Om tannlegestudier i Finland

Undervisningen er normalt på finsk, men på universitetet i Helsinki kan man studere delvis på svensk og kan skrive eksamen på svensk, men her vil du også trenge gode finskkunnskaper for å komme inn. Dersom du vil studere i Finland, kan du få støtte fra Lånekassen til å lære deg finsk i et helt år.

Du kan studere tannlege på følgende universitet:

Du søker på tannlegestudiet igjennom en felles søknadsportal. Her kan du velge inntil 6 studier over hele Finland. Du kan lese om hvordan man søker her på nettsiden Studieinfo.fi. Du må rangere skolene, og det er veldig vanskelig å bytte studiested underveis i studiene. Totalt blir 50 elever tatt opp på medisinprogrammet, av disse er maksimalt 5% på det svenske programmet i Helsinki.

Opptakstest

Det er en opptakstest til tannlegestudiene, og du må skrive denne på enten svensk eller finsk. Du oppgir hvilket språk du vil ta prøven på i søknaden din. Det faget du ikke tar testen på må du fremdeles vise gode kunnskaper i. Det vil si at testspråket ditt må være på høyt, universitetsnivå, mens det andre må være på et godt nivå. Språkkunnskapene dine må kunne dokumenteres, og beskjed om hvordan du gjør dette finner du på skolens hjemmeside. Opptakstesten tester kunnskaper i fysikk, kjemi og biologi og bygger på hva finske studenter har av kunnskaper av dette fra videregående. Du kan lese om utdanningsplanen til Finland her. Du må stå på alle tre delene av eksamen for å stå. Prøven er på 5 timer uten pause og avholdes i mai. Du må være fysisk til stede i Finland for prøven. Du vil få tilsendt materiell før prøven du kan øve på.

Lær finsk

Du kan få støtte fra Lånekassen til et kort språkkurs eller et lengre språkkurs for å lære finsk.

Slik søker du

Du søker gjennom søkeportalen Universitetsansokan. Fristen for å søke er rundt mars, men det er viktig at du sjekker skolens hjemmeside for å finne endelig frist, da disse kan variere fra skole til skole for internasjonale søkere. Kontakt lærestedet direkte for informasjon om søknadsfrist og søknad.

Godkjenning

For å praktisere som tannlege i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon fra Helsedirektoratet på ANSAs hovedside om tannlegeutdanning i utlandet.

Finansiering

Det er gratis å studere ved offentlige læresteder i Finland. Du kan lese mer om finansiering på Lånekassens nettsider.