I Sverige kan du studere sykepleie på bachelor -og masternivå, og du får autorisasjon som gjør at du kan jobbe i Norge etterpå.

Om utdanningen

Sjuksköterskeprogrammet i Sverige er 3-årig og tilbys på bachelornivå. Du kan studere faget ved en rekke læresteder i Sverige, de fleste av disse er høyskoler. Du kan søke på grunnlag av karaktersnitt og/eller test. Enkelte læresteder gir bonus for relevant arbeidserfaring. Det finnes også tilbud på masternivå for deg som vil spesialisere deg. Det er studieopptak to ganger i året. Utdanning i Sverige er gratis.

Les om sykepleierutdanning i utlandet på ANSAs hovedside om faget.

Finne fag og lærested

Du finner frem til aktuelle læresteder på søkemotoren Studera.nu.

Opptakskrav

Du finner opptakskrav på søkemotoren Studera.nu og på lærestedenes hjemmesider. For å søke på bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse og søke med førstegangsvitnemål. På masternivå søker du på grunnlag av faglig relevant bachelorgrad. Lærestedene nevner ofte bestemte fag du skal ha hatt i bachelorgraden med et bestemt antall studiepoeng.

Opptakskrav til sykepleieutdanningen

For å kunne søke på sykepleierutdanningen i Sverige må du ha grundläggande behörighet (se Studier i Sverige under Bachelor) samt oppfylle de svenske fagkravene:

 

         Matematikk 2a/Matematikk B

   Naturkunskap 2/Naturkunskap B

   Samhällskunskap 1a/1b/1c 

Finn ut hva svenske fagkrav tilsvarer i Norge.

Dette tilsvarer for de fleste generell studiekompetanse pluss ett av følgende fag: biologi 1 eller kjemi 1 eller fysikk 1.

Hva gjør jeg dersom jeg mangler et fag?

Dersom du mangler et fag for å søke, kan du ta opp dette. Nytt fag skal ligge på eget kompetansebevis og ikke integreres i vitnemålet. 

To veier til opptak

I Sverige er det to hovedveier til opptak. Du kan søke på grunnlag av karaktergjennomsnittet på førstegangsvitnemålet og på grunnlag av Högskoleprovet. Mange gjør begge deler. Fagkravene gjelder i begge kvotene.

Dersom du har et godt snitt kan det holde å søke på grunnlag av karaktersnittet på førstegangsvitnemålet.

Hvilket karaktersnitt må jeg ha?

Du finner siste tilgjengelige karaktersnitt på søkemotoren Studera.nu under «antagningsstatistik». Der vil du kunne lese av karaktersnitt under kolonnen «BI».

Hvordan finner jeg mitt svenske snitt?

Se ANSAs hovedside om studier i Sverige for å regne ut ditt svenske karaktersnitt. 

Får man tilleggspoeng?

Husk at norske tilleggspoeng kun telles i Norge, så det er rent karaktersnitt som oversettes til svensk. Men hyggelig nok får du svenske tilleggspoeng for utlendinger, og du kan få opp til 2,5 svenske tilleggspoeng ut fra hvor høyt ditt svenske snitt er.

Høgskoleprovet

Dersom du er usikker på om snittet ditt holder, eller vil maksimere dine sjanser for å komme inn, bør du også ta Högskoleprovet. Dette er en opptakstest til høyere utdanning i Sverige og rundt 1/3 av alle studieplasser er forbeholdt søkere med gode resultater herfra. Du testes blant annet i matematikk og logikk, samt språk (svensk og engelsk). Poengskalaen går fra 0-2, der 2 er best. Du finner siste tilgjengelige poengsum på søkemotoren Studera.nu under «antagningsstatistik». Der vil du kunne lese av karaktersnitt under kolonnen «HP». Laveste poengsum i 2014 var Mittunversitetet med 0,65.

Ved enkelte læresteder vil du kunne få bonus for relevant arbeidserfaring i kombinasjon med gode resultater fra Högskoleprovet. Se lærestedenes hjemmesider for informasjon om dette.

Slik søker du

Du søker om opptak via søkeportalen Antagning.se Søknadsfristen er 15. april til høstsemesteret. Til vårsemesteret er søknadsfristen 15. oktober. En del læresteder har kun opptak til høstsemesteret.

Godkjenning

For å praktisere som sykepleier i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om sykepleierutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Det er gratis å studere i Sverige. På ANSAs side om finansiering kan du lese om stipend og lån fra Lånekassen. 

 

Bannerbilde: Miradortigre

Opptakskrav til sykepleieutdanningen

For å kunne søke på sykepleierutdanningen i Sverige må du oppfylle de svenske fagkravene:

·        Matematikk B

·        Naturkunskap B

·        Samhällskunskap

Finn ut hva svenske fagkrav tilsvarer i Norge.