Dersom du ønsker å utdanne deg som sykepleier, anbefaler ANSA at du studerer innenfor EU/EØS.

Hvorfor studere innenfor EU/EØS? 

Du trenger autorisasjon fra Helsedirektoratet for å kunne jobbe som sykepleier i Norge med utdanning fra utlandet. En autorisasjon er en tillatelse til å utøve et lovregulert yrke.   

Sykepleier er en beskyttet tittel, som betyr at det er satt krav til innhold, lengde og praksis i utdanningen, slik at Helsedirektoratet vet at de som har en slik tittel har riktig utdanning og kompetanse for å behandle pasienter i det norske helsevesenet. 

Sykepleiestudiet i New Zealand er annerledes sammenliknet med den norske sykepleieutdanningen med tanke på innhold og krav til praksis – og Helsedirektoratet må derfor vurdere om din utdanning er jevngod med tilsvarende norsk utdanning eller om du er kyndig. 

Dersom du studerer sykepleie i New Zealand, kan det være en omfattende prosess å søke om autorisasjon. Når du søker om autorisasjon, må du dokumentere innholdet i din utdanning, i form av detaljerte fagplaner, teoretisk innhold oppgitt i læringsmål og ECTS eller antall timer for hvert fag, samt omfang av klinisk praksis du har hatt i løpet av studiet.  

I tillegg må du gjennomføre kurs i nasjonale fag og legemiddelhåndtering, samt ta en fagprøve som måler om du har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendig for arbeid i det norske helsevesenet. 

Les mer om krav til dokumentasjon for å søke autorisasjon som sykepleier på Helsedirektoratets sider. 

Helseutdanninger i EU/EØS

På grunn av EØS-regelverket er det ulike regler for de som tar utdanning innenfor og utenfor EU/EØS. Innenfor EU/EØS er det noen helseprofesjoner som er harmonisert gjennom Yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Det betyr at man har blitt enige om hva disse utdanningene skal inneholde, slik at de skal gi rett til autorisasjon i hele EU/EØS.  

De harmoniserte utdanningene er: 

  • Lege 
  • Tannlege 
  • Sykepleier 
  • Jordmor 
  • Farmasøyt 

Dersom du studerer en av disse utdanningene innenfor EU/EØS, og får autorisasjon i det landet du har studert i, kan du være rimelig trygg på at du vil få godkjenning i Norge etter endt utdanning. 

Les Helsedirektoratets tips til hva du bør tenke på når du skal studere helsefag i utlandet, og se deres veiledningsvideo om autorisasjon