Dersom du skal studere sykepleiestudiet i Belgia, kan du velge mellom å ta det på fransk i Wallonia og på nederlandsk i Flandern.

Om utdanningen

Sykepleierutdanningen i Belgia er 4-årig og fører frem til en bachelor.
Undervisningsspråket er nederlandsk i Flandern og fransk i Wallonia. På fransk heter sykepleie Infirmier responsable de soins généraux. På nederlandsk heter det verpleegkunde. Studieåret går fra august til juni. Søknadsfristen er ofte mellom mai og juli. Utenlandske søkere oppfordres til å søke tidlig.

Opptakskrav

Det kreves generell studiekompetanse. Du må regne med å måtte ta en språktest ved studiestedet. Diplôme approfondi en langue française (DALF) vil normalt erstatte en eventuell språktest i Wallonia. Bestått Nederlaands als twede taal (NT2-testen) vil normalt erstatte en eventuell språktest i Flandern. Forhør deg med skolen om språkkrav. 

Søknadsprosess

Beskrivelse av hvordan du søker deg til belgiske universiteter finner du på hovedsiden om utdanning i Belgia (se link til høyre).

Godkjenning

For å praktisere som sykepleier i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om sykepleierutdanning i utlandet.

Skolepenger

Ved belgiske læresteder er skolepengene vanligvis på mellom € 600 og 1000.