Det finnes tilbud innenfor sosionomfaget på både bachelor- og masternivå. Det er også mulig å ta enkeltemner på begge nivåene. For deg som vil bli sosionom, skal du velge socionomprogrammet som går over 3,5 år og leder frem til socionomexamen. Dette er en utdanning på bachelornivå (kandidat på svensk) som gir til sammen 210 studiepoeng. Mange universiteter og høyskoler tilbyr denne utdanningen. Det er vanlig at programmene har en spesialisering innenfor eldreomsorg, administrasjon og ledelse, sosialpedagogikk og lignende.

Finne fag og læresteder

Du finner frem til aktuelle læresteder på søkemotoren www.studera.nu.

  • Sosionom i utvalgte land

Opptakskrav

Du finner opptakskrav på søkemotoren www.studera.nu og på lærestedenes hjemmesider. For å søke på bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse, og vanligvis ha visse fag fra videregående. Du søker med førstegangsvitnemål. På masternivå søker du på grunnlag av faglig relevant bachelorgrad. Lærestedene nevner ofte bestemte fag du skal ha hatt i bachelorgraden med et bestemt antall studiepoeng.

Opptakskrav til sosionomutdanningen

Søkere må ha generell studiekompetanse, samt fagkravene:

  • Matematik 2a/2b/2c = Teoretisk eller praktisk matematikk Vg1+Vg2 224 årstimer  
  • Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 = Samfunnsfag 84 årstimer + historia 140 årstimer 

Godkjenning

Det er ingen krav om formell godkjenning av sosionomutdanning fra utlandet. Siden faget i Norge er styrt av en rammeplan, kan det likevel være en ide å få en faglig uttalelse fra en norsk høgskole som dokumentasjon på at utdanningen din er faglig jevngod med den norske sosionomutdanningen.

Hvordan søke

Les mer om hvordan du regner om karaktersnittet og sender inn søknaden på ANSAs hovedsider om studier i Sverige.

Finansiering

Det er gratis å studere i Sverige. På ANSAs side om finansiering kan du lese om stipend og lån fra Lånekassen.