Psykologiutdanning fra UK er bygd opp annerledes enn den norske profesjonsutdanningen og det finnes ingen forhåndsgodkjente utdanninger som fører til autorisasjon som klinisk psykolog i Norge. Det finnes ellers mange muligheter innen teoretisk psykologi. Viktig: I forbindelse med at Storbritannia går ut av EU må det fremforhandles nye avtaler for godkjenning av helseutdanninger herfra.

Om utdanningen

Les om psykologiutdanning i utlandet på ANSAs hovedsider om faget.

Klinisk psykologi 

Dersom du ønsker å utdanne deg innen klinisk psykologi i Storbritannia, må du ta både bachelor- og doktorgraden i UK og kursene må være godkjent av British Psychological Society - BPS. For å bli godkjent psykolog i Norge må du først bli godkjent i UK. Det kreves erfaring og minst en bachelorgrad for å komme inn på doktorgraden.

Doktorgrad er en etterutdanning som innebærer tre år med akademisk og praktisk arbeid hvor du får muligheten til å spesialisere deg på et fagområde, blant annet klinisk psykologi. Etter endt utdanning vil du kunne bli registrert Chartered Psychologist, men for noen fagområder må du igjennom en periode med veiledet praksis før du oppnår denne statusen.

Doktorgraden i klinisk psykologi fra UK garanterer ikke godkjenning som klinisk psykolog i Norge.

Hvordan finne studium

På UCAS kan du finne bachelorgrader og mastergrader.

Søk etter utdanninger akkreditert av BPS 

Opptakskrav 

Du må ha generell studiekompetanse for å søke på bachelorgrader. Utover dette varierer fag og karakterkravene, avhengig av hvilken type psykologi du skal søke. Sjekk skolenes websider for spesifikk informasjon om opptakskrav.

For å kunne søke på en doktorgrad (postgraduate course) i klinisk psykologi kreves det en bachelorgrad som kvalifiserer deg til Graduate Basis for Chartered Membership (GBC) og gjerne relevant arbeidserfaring. Det er stor konkurranse om disse studieplassene. Hvis din bachelorgrad innen psykologi ikke kvalifiserer deg til GBC så kan du ta en mastergrad eller «conversion course» som er BPS akkreditert.

Mer info om doktorgradsutdanning på Clearing House for Postgraduate Courses in Clinical Psychology.

Hvordan søke

Du skal søke gjennom UCAS. Her finner du en veiledning til UCAS søknaden.

For opptak til master- og doktorgrader skal søknaden sendes direkte til lærestedet.

Agenter

Det finnes flere agenter som samarbeider med enkelte britiske universiteter. Ta gjerne kontakt med en eller flere av dem for å få personlig hjelp med søknaden din:

Godkjenning

Dersom du vil jobbe som klinisk psykolog, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.

Viktig: I forbindelse med at Storbritannia går ut av EU må det fremforhandles nye avtaler for godkjenning av helseutdanninger herfra.

Skolepenger

Skolepenger ligger mellom 120.000 og 300.000 kroner eller mer avhengig av universitetet. På doktorgradsnivå kan kostnadene være betydelig høyere.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offisielt godkjente læresteder for høyere utdanning i Storbritannia. Husk at støtten fra Lånekassen ikke er en garanti for å få autorisasjon i Norge.

Studieplassene i klinisk psykologi på doktorgradsnivå er ofte finansiert av National Health Service. Dersom universitetene beregner internasjonale skolepenger fra norske studenter, vil mest trolig ikke NHS finansiere de ekstra skolepengekostnadene. Dette kan muligens være en aktuell problemstilling ved noen studiesteder og føre til veldig høye skolepenger.

Nyttige linker

 

Bannerfoto: Mariano Mantel