Bachelorgraden i Psykologi (Psicología på spansk) tar 4 år og master 1-2 år. Undervisningen foregår som regel på spansk, men det finnes to læresteder som tilbyr bachelor i psykologi med undervisning på engelsk.

Om utdanningen

Les om psykologiutdanning i utlandet på vår hovedside om faget.

Hvordan finne læresteder

Vær oppmerksom på at det ikke finnes forhåndsgodkjente psykologiutdannelser i utlandet. For å få autorisasjon som Klinisk Psykolog i Norge vil utdannelsen du har tatt i Spania bli vurdert i etterkant av Helsedirektoratet. Du kan lese mer om godkjenning under.

Opptakskrav og søknadsprosess

Snittet for å komme inn på offentlige universiteter varierer fra 2 til 6, avhengig av universitet. 

Private universiteter har sine egne opptakskriterier. Ved mange skoler må du gjennomføre en opptakstest og stille til intervju.              

Informasjon om hvordan du søker finner du på ANSAs hovedside om studier i Spania

Godkjenning

Dersom du vil jobbe som klinisk psykolog, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.

Dersom du studerer psykologi rettet mot lederskap, business eller andre retninger som ikke krever pasientbehandling, så trenger du ikke autorisasjon for å jobbe i Norge.

Les også mer om utdanning i utlandet på Psykologforeningens nettsider.

NB! Det er kun de som skal jobbe som klinisk psykolog som krever autorisasjon. Andre retninger krever ingen form for godkjenning.

Skolepenger                 

Studieavgiften ligger på rundt 10 000 nok i året på offentlige universiteter og 50 000 – 180 000 nok på private universiteter.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Spania.

Nyttige lenker

 

Bannerfoto: Natalia Romay