To læresteder har tilbud om psykologistudier på engelsk. Skolene har de siste årene mottatt mange søknader fra norske studenter til relativt få plasser. Studentene tas opp etter karakterer, eller karakterer og intervju, snitt er ikke offentliggjort per i dag.

Om utdanningen

Utdanningen finnes både som integrert 5-årig løp, og som en 3+2-modell, hvor man tar tre år på bachelor og to år på master.

Les om psykologiutdanning i utlandet på vår hovedside om faget.

Finne lærested

To læresteder har tilbud om psykologi på engelsk. Begge ligger i Warszawa.

 

Opptakskrav

The University of Warsaw (WISP)

Til det femårige integrerte programmet ved WISP er det krav om generell studiekompetanse, fagkrav, dokumentasjon av engelskkunnskapene anbefales.

Søkerne blir tatt opp etter fagkrav, karakterer og opptakstest Les mer her.

 

University of Social Sciences and Humanities (SWPS)

Til bachelorprogrammet ved SWPS er det krav om generell studiekompetanse og dokumentasjon av engelskkunnskaper. 

Søkerne blir tatt opp etter karakterene fra vitnemålet og intervju.

Krav til dokumentasjon om kunnskaper i engelsk. IELTS-score må være 6,5. Mer informasjon finner du i dette dokumentet.

Engelsk

Du kan lese mer om hvor du kan ta språktest i engelsk på ANSAs nettside.

 

 

Slik søker du

WISP

Til The University of Warsaw (WISP) søker du direkte til skolen.

Du finner informasjon om søknadsprosessen her

SWPS 

Til University of Social Sciences and Humanities (SWPS) søker man direkte til skolen.

Steg-for-steg forklaring av søknadsprosessen
(trykk på Apply Now)

Du vil få mer informasjon om prosessen etter å ha sendt inn det nettbaserte søknadsskjemaet 

Master

For søkere til masterprogrammet; sjekk skolens nettsider og kontakt skolen direkte for flere spørsmål.

NB! Kontakt skolene direkte for spørsmål utover det som står her.

 

Søknadsfrist

 

 

The University of Warsaw: Søknadsfrist annonseres i mars, fristen er vanligvis tidlig i juli.

University of Social Sciences and Humanities (SWPS): frist slutten av september, men vær tidlig ute, det er mulig og anbefalt å søke lenge før dette.

Skolepenger og finansiering

 

Begge skolene tar skolepenger, du finner mer informasjon om beløp på skolenes nettsider. Les på ANSAs nettsider om finansiering.

Godkjenning

 

Dersom du vil jobbe som klinisk psykolog, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet. Les hva de skriver om psykologiutdanning fra Polen på deres nettsider.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.