Det anbefales ikke å studere klinisk psykologi på New Zealand dersom du ønsker å jobbe som psykolog i Norge, fordi du kan få problemer med å få autorisasjon etter endt utdanning. Det er derimot gode muligheter for å studere teoretisk psykologi på New Zealand.

Hvorfor fraråder ANSA å studere klinisk psykologi på New Zealand?

Du trenger godkjenning for å jobbe som psykolog

Du trenger autorisasjon fra Helsedirektoratet for å kunne jobbe som psykolog i Norge. En autorisasjon er en tillatelse til å utøve et lovregulert yrke. 

Psykolog er en beskyttet tittel, som betyr at det er satt krav til innhold, lengde, nivå og praksis i utdanningen, slik at Helsedirektoratet vet at de som har en slik tittel har riktig utdanning og kompetanse for å pleie og behandle pasienter i det norske helsevesenet.

Finansiering fra Lånekassen er ingen garanti for at studiet vil bli godkjent i Norge.

Store forskjeller mellom psykologiutdanninger

Psykologistudiet i utlandet er ofte annerledes sammenliknet med den kliniske psykologutdanningen i Norge – med tanke på oppbygning av studiet, lengde, innhold og krav til praksis. Mange land har for eksempel en felles bachelorgrad for alle psykologistudenter, og så må man søke seg inn på en egen klinisk mastergrad dersom man vil bli psykolog. I noen land har man integrert klinisk praksis i studiet, mens i andre land må man ta praksis i etterkant av studieløpet for å bli autorisert som psykolog i landet man studerer.

I Norge er psykologistudiet en profesjonsutdanning over seks år, med integrert klinisk praksis. Det er mange som studerer psykologifag i Norge, men det er bare profesjonsutdanningen i psykologi som gir rett til beskyttet tittel og autorisasjon som psykolog i Norge. Derfor er profesjonsutdanningen standard for hvilke kvalifikasjoner som må forventes fra de som har tatt utdanning i utlandet.

Krav om jevngodhet med den norske profesjonsutdanningen

For å få lov til å jobbe som psykolog i Norge med utdanning fra utlandet, må din utdanning være jevngod med det norske profesjonsstudiet i psykologi, som er basert på «Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi». Denne rammeplanen fastsetter obligatoriske emner og krav til praksis for norske psykologistudenter. 

Dersom du studerer psykologi på New Zealand kan det være en omfattende prosess å søke om godkjenning, og flere norske studenter som har studert psykologi i utlandet opplever å ikke bli autorisert.

Når du søker om autorisasjon, må du dokumentere innholdet i din utdanning, i form av detaljerte fagplaner, teoretisk innhold oppgitt i læringsmål og ECTS eller antall timer for hvert fag, samt omfang av klinisk praksis du har hatt i løpet av studiet. Du må i tillegg fremlegge evt. autorisasjon fra utdanningslandet og/eller landet du har arbeidet i, samt en detaljert arbeidsbekreftelse som viser hvor og med hva du har arbeidet.

Det er videre krav om å gjennomføre kurs i nasjonale fag. Dersom utdanningen ikke blir vurdert som jevngod, må Helsedirektoratet vurdere om manglene kan repareres ved at du tilegner deg nødvendige kunnskaper og ferdigheter ved yrkespraksis under lisens i Norge.

Ingen forhåndsgodkjenning av utdanninger

Helsedirektoratet vil vurdere utdanningen din når du er ferdig, og søker om autorisasjon – det blir altså ikke gitt noen forhåndsgodkjenning av psykologutdanninger i utlandet. Autorisasjon gis på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende regler. Det betyr at dersom regelverket endrer seg mens du studerer, er det regelverket når du er ferdig og søker om autorisasjon som gjelder, ikke regelverket da du startet.

Det vil si at selv om studenter som har studert ved en bestemt skole i utlandet har oppnådd autorisasjon tidligere, er det ingen garanti for at det også vil gjelde for kommende studenter. Du står selv ansvarlig for å sørge for at din utdanning fra utlandet er jevngod med den norske psykologutdanningen.

Du kan lese mer om autorisasjon og krav til dokumentasjon på Helsedirektoratets sider.  

Om teoretisk psykologi på New Zealand

Psykologiutdanningen finnes også som et teoretisk (ikke-profesjonsrettet) studium. Med en bakgrunn innen teoretisk psykologi, kan blant annet jobbe med konsulentarbeid, organisasjonsutvikling, personal, ledelse, undervisning og forskning. 

Du kan ta en hel grad i psykologi, eller studere psykologi sammen med andre fag. En utdanning innen teoretisk psykologi leder ikke frem til tittelen psykolog. 

Bachelorgraden i teoretisk psykologi går over tre eller fire år. Du kan enten ta en Bachelor of Arts eller en Bachelor of Science med en major Psychology. Det er også mulig å ta en dobbel major, ved å kombinere psykologi med en annen fagspesialisering.

Etterpå kan du søke deg videre til master og doktorgradsstudier i psykologi (Ph.D).  

Hvordan finne aktuelle læresteder 

Study in New Zealand er den offisielle siden for utdanning på New Zealand. Du kan bruke denne søkemotoren for å finne frem til studieprogrammer som tilbys ved de ulike lærestedene

Det kan være lurt å velge et program som er akkreditert av New Zealand Psychologists Board.

Opptakskrav  

For opptak til bachelor må du minimum ha generell studiekompetanse eller tilsvarende. Du vil som regel bli vurdert ut ifra karakterer fra videregående.

For opptak til master, kan det være krav om at du har en bachelor i psykologi eller at du har tatt et visst antall emner innen psykologifaget. Det kan også være karakterkrav.  

De fleste lærestedene krever at internasjonale studenter tar en språktest, enten IELTS eller TOEFL.

For opptak til bachelor godtar noen læresteder karakter 4 eller bedre fra engelsk VG1, som et alternativ til språktest. Dette vil fremkomme på universitetenes nettsider under informasjonen om «English language requirements» for internasjonale studenter.

Slik søker du

Du finner mer informasjon om søknadsprosess på ANSAs hovedside om studier på New Zealand.

Godkjenning 

Du trenger ingen godkjenning med en utdannelse innen teoretisk psykologi. 

Skolepenger og finansiering 

Kostnader vil variere mellom lærestedene og programmene, men generelt sett vil skolepengene ligge på mellom 20 000 – 40 000NZD per studieår. Det anbefales å undersøke hvilke stipender som finnes for internasjonale studenter ved ditt lærested. 

Nærmere informasjon om skolepenger og tilgjengelige stipender finner du på universitetenes hjemmeside. 

Study in New Zealand har en søkemotor for tilgjengelige stipender for internasjonale studenter.

Les mer om hva du kan få i støtte fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering.

Du kan søke om støtte fra Lånekassen når du har mottatt opptaksbrevet ditt fra universitetet. 

Nyttige lenker