Du kan studere psykologi ved en rekke læresteder i Nederland, både på bachelor- og masternivå. Ved flere universiteter kan du også ta en PhD. Undervisningen foregår på nederlandsk eller engelsk.

Om utdanningen

I Nederland finnes det mange retninger innenfor psykologi. Du kan studere tradisjonelle retninger som organisasjonspsykologi, sosialpsykologi, nevropsykologi og klinisk psykologi. Men det finnes også utdanninger som ikke finnes i Norge, slike som rettspsykologi. Det finnes også mange blandingsgrader der du kombinerer fag som business eller filosofi med psykologi.

Les mer mer om psykologiutdanning i utlandet på vår hovedside om faget.

Finne lærested

Du finner frem til aktuelle læresteder på søkemotoren Studiekeuze. Bruk søkemotoren Studyfinder for å finne frem til engelskspråklige utdanninger.

Opptakskrav

For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse. For å søke på en mastergrad skal du ha en faglig relevant bachelorgrad. Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under admission.

Opptak til bachelorgrad

Opptakskravene varierer mellom lærestedene. Universitetet i Leiden krever for eksempel at du har gått studiespesialiserende med fordypning i matematikk, mens universitetet i Groningen anbefaler at du har hatt matematikk, engelsk og biologi.

Opptak til mastergrad

Ved siden av å ha en faglig relevant bachelorgrad, krever mange universiteter at du har visse fag i bachelorgraden din med et bestemt antall studiepoeng. Statistikk er ofte blant de nødvendige fagene.

Språktest og språkkurs

Til studier på nederlandsk kreves språktesten Nederlaands als twede taal (NT2). Om du skal studere på engelsk, må du belage deg på å ta en engelsk språktest, TOEFL eller IELTS. Det vil stå på lærestedets nettside hvilket score du må oppnå på språktesten. Forventet score på TOEFL-testen ligger ofte på rundt 90 av 120. Gjennomsnittsresultatet for nordmenn på TOEFL ligger på rundt 92 poeng. Se ANSAs informasjon om språktester for informasjon om de engelske språktestene.

Nederlandsk regnes ikke som et vanskelig språk å lære for nordmenn. For deg som kan norsk, engelsk og gjerne tysk, har du et glitrende utgangspunkt for å bli god i nederlandsk. Du kan få støtte av Lånekassen til å følge språkkurs i Nederland i forkant av utdanningen på opptil ett år

Slik søker du

Søknadsfristene til bachelorgrader varierer, men er vanligvis mellom januar og mai. Søknadsfristene til master er vanligvis i juni/juli.

På lærestedets hjemmeside vil det stå hvordan du søker under admission eller application. Noen læresteder ønsker at du søker direkte til dem via online-søknad, mens andre vil at du bruker en søkeportal alla samordna opptak.

Godkjenning

Dersom du vil jobbe som klinisk psykolog i Norge, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet. Før du begynner på utdanningen din er det lurt å sette seg godt inn i Helsedirektoratets krav for godkjenning av psykologutdanning fra utlandet.

Om du vil ta hele utdanningen din i Nederland, vil dette innebære bachelor, klinisk master og en toårig overbygning på toppen av denne (sistnevnte på nederlandsk). Denne kan det være vanskelig å komme inn på da det er få plasser og mange søkere. Du får da tittelen gezondheidszorgpsycholoog og kan melde deg inn i det nederlandske registeret over psykologer (BIG). Deretter kan du søke om godkjenning hos Helsedirektoratet i Norge. 

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.

Finansiering

Det er rimelig å studere i Nederland og skolepengene, også for de engelskspråklige programmene, ligger på 2060 euro i året. Dette gjelder både for bachelor og mastergrader. Se Lånekassens nettside om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån.