Studer psykologi i Italia på enten bachelor-, master- eller Phd-nivå. Undervisningsspråket er i hovedsak italiensk - med noen muligheter også for engelsk. For å kunne jobbe som klinisk psykolog i Norge, må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Om psykologiutdanningen i Italia

Du kan studere psicologia ved en rekke læresteder. Bachelorgradene går over tre år og kalles laurea. Mastergradene går over to år og kalles laurea magistrale. Det er også mulig å ta en PhD. For deg som vil bli psykolog skal du først ta en laurea i psicologia, deretter en laurea magistrale Psicologia clinica. Videre må du ta ett år med praksis før du avslutter med statseksamen. Undervisning går vanligvis på italiensk.  

Les mer om psykologiutdanning i utlandet på vår hovedside om faget.

Hvordan finne aktuelle læresteder

Du finner aktuelle studiesteder via søkemotoren Universitaly. Her kan du hake av for å få informasjonen på engelsk ved å trykke på flagg i høyre hjørne. Hak av for first cycle om du vil studere på bachelornivå og second cycle om du vil studere på masternivå. For deg som vil forske, finner du utlysninger på lærestedenes hjemmesider. 

Engelskspråklige studiemuligheter

Università Cattolica Sacre Cuore: Bachelorgrad i psykologi 

Opptakskrav:  

 • Generell studiekompetanse med gode karakterer
 • Dokumentasjon på engelsk-kunnskaper (TOEFL/IELTS)
 • Motivasjonsbrev
 • Intervju

Søknadsperioder: Januar - mars

Pris: 9200 euro per år

Du kan søke gjennom den norske agentet Studier i utlandet

Universitetet i Padova: Bachelorgrad i psykologi

Opptakskrav:  

 • Opptakstesten SAT (kan kun tas i oktober, desember, mars, mai)
 • CV
 • Dokumentasjon på engelsk-kunnskaper (TOEFL/IELTS)
 • Karakterutskrift på engelsk
 • Vitnemål på engelsk. Det kreves ikke at vitnemålet har apostille/Declaration of value når man søker. Det er først når man har fått opptak og skal registrere seg som student at det kreves.
  (Les om dette under fanen bachelorgrad på nettsiden studier i Italia.)
 • Kopi av pass

Pris: 2600 euro per år.

Les dette dokumentet nøyeCall of application 2021/22

Søknadsfristen for skoleåret 2022/2023: 7. mars 2022.

(Merk at opptakskrav kan endres fra år til år, så les nøye på skolens nettside eller ta kontakt med universitetet.)

Universitetet i Padova: Mastergrad i klinisk, sosial og interkulturell psykologi

Les om utdanningen her.

På denne nettsiden til Universitaly kan du finne flere mastergrader på engelsk.

Opptakskrav

Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under ammissione. For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse. For å søke på en mastergrad skal du ha en faglig relevant bachelorgrad. Ut over dette vil det enkelte lærested informere om opptakskrav og opptaksprosedyre. Om dette ikke kommer klart frem på deres hjemmeside, kontakter du internasjonalt kontor og ber om informasjon.

Mange læresteder krever at du tar en språktest . Dersom du skal studere på italiensk, vil dette være CILS eller CELI. Dersom du skal studere på engelsk, vil det vanligvis være TOEFL eller IELTS. På ANSAs side om språkkurs i Italia kan du lese om de italienske språktestene, samt få informasjon om muligheten for språkkurs i Italia med støtte fra Lånekassen.

Opptak til bachelorgrad

De fleste læresteder tar inn sine studenter på grunnlag av en opptakstest. For å søke på en bachelorgrad i psykologi ved universitetet i Padova bør du for eksempel ta SAT-testen.

Opptak til mastergrad

Opptak til mastergrad handler i stor grad om å ha en bachelorgrad som minner om universitetets egen. Mange læresteder baserer dessuten opptak på anbefalingsbrev fra lærere, motivasjonsbrev og CV.

Slik søker du

Søknadsfristene varierer mellom lærestedene, men befinner seg oftest i tidsrommet april-oktober. Du søker direkte til lærestedene via lærestedenes egen online-søknad. Kontakt gjerne lærestedet før du søker slik at du vet nøyaktig hva som forventes av deg. 

Generell informasjon om hvordan du søker til Italia finner du på ANSAs side om studier i Italia. Der vil det stå hvordan du oversetter vitnemålet ditt, får apostille-stempel og en Dichiarazione di Valore (beskrivelse av det norske skole- og karaktersystemet).

Godkjenning

Du trenger autorisasjon fra Helsedirektoratet for å kunne jobbe som psykolog i Norge. En autorisasjon er en tillatelse til å utøve et lovregulert yrke.

Psykolog er en beskyttet tittel, som betyr at det er satt krav til innhold, lengde, nivå og praksis i utdanningen, slik at Helsedirektoratet vet at de som har en slik tittel har riktig utdanning og kompetanse for å pleie og behandle pasienter i det norske helsevesenet.

Psykologutdanningen i utlandet er ofte veldig annerledes sammenliknet med psykologutdanningen i Norge – med tanke på oppbygning av studiet, lengde, innhold og krav til praksis.

Mange land har en felles bachelorgrad for alle psykologistudenter, og så må man søke seg inn på en egen klinisk mastergrad/doktorgrad dersom man vil bli psykolog. I noen land har man integrert klinisk praksis i studiet, mens i andre land må man ta praksis i etterkant av studieløpet for å bli autorisert som psykolog. I Norge er psykologistudiet en profesjonsutdanning over seks år, med integrert klinisk praksis.

For å få lov til å jobbe som psykolog i Norge med utdanning fra utlandet, må din utdanning være faglig jevngod med den norske psykologiutdanningen, som er basert på «Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi». Denne rammeplanen fastsetter obligatoriske emner og krav til praksis for norske psykologistudenter.

Når du søker om autorisasjon, må du dokumentere innholdet i din utdanning, i form av detaljerte fagplaner, teoretisk innhold oppgitt i læringsmål og ECTS eller antall timer for hvert fag, samt omfang av klinisk praksis du har hatt i løpet av studiet. I tillegg må du ha oppnådd autorisasjon i utdanningslandet. Dersom du ikke har hatt nok klinisk praksis, må du gjennomføre veiledet praksis i Norge for å oppnå autorisasjon.

Helsedirektoratet vil vurdere utdanningen din når du er ferdig, og søker om autorisasjon – det blir altså ikke gitt noen forhåndsgodkjenning av psykologutdanninger i utlandet. Autorisasjon gis på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende regler. Det betyr at dersom regelverket endrer seg mens du studerer, er det regelverket når du er ferdig og søker om autorisasjon som gjelder, ikke regelverket da du startet. Du står selv ansvarlig for å sørge for at din utdanning fra utlandet er jevngod med den norske psykologutdanningen.

Du kan lese mer om autorisasjon og krav til dokumentasjon på Helsedirektoratets sider.

Skolepenger og finansiering

Offentlige utdanninger koster opp mot ca. 4000 euro i året.

Les mer om hva du kan få i støtte fra Lånekassen på ANSA sin side om finansiering.