På Island kan du studere psykologi på bachelor- og masternivå. Det finnes mange studieretninger innenfor faget. For deg som vil bli psykolog skal du først gå det treårige bachelorprogrammet etterfulgt av en spesiell klinisk master.

Om psykologutdanningen på Island

Det er to universiteter som tilbyr psykologi. Undervisningen er på Islandsk, men mye av pensum er på engelsk. Du må kunne islandsk for å kunne søke opptak til psykologiprogrammet.

Aktuelle læresteder på Island

University of Iceland

University of Icelandtilbyr en 3-årig Bachelor of Science in Psychology og en 2-årig masterprogram i Psychology Cand. psych. med spesialisering i Clincal Psychology. Undervisningen forgår på Islandsk, men mye av pensum er på engelsk. Du må kunne islandsk for å studere her. Mastergraden inneholder klinisk praksis, og kvalifiserer til å praktisere som psykolog på Island. Se skolens hjemmeside for mer info.

Reykjavik University

Reykjavik University tilbyr en 3-årig Bachelor of Science in Psychology med undervisning på islandsk og en 2-årig Master of Science in Clinical Psychology, med undervisning på islandsk og engelsk. Masterprogrammet inneholder klinisk praksis, og kvalifiserer til å praktisere som psykolog på Island. Etter avsluttet master må du gjennomføre 12 måneder med veiledet praksis, før du kan søke om godkjenning for å praktisere som psykolog. Programmet kvalifiserer også til å ta The Board Certified Beaviour Analyst Examination.  Se skolens hjemmeside for mer informasjon.

Opptakskrav

Du søker på bakgrunn av vitnemålet ditt fra videregående. Du må også kunne islandsk. For opptak til master må du ha en bachelorgrad i psykologi.

Godkjenning

Etter avsluttet master må du gjennomføre 12 måneder med veiledet praksis, før du kan søke om godkjenning for å praktisere som psykolog på Island. Etter du har blitt autorisert som psykolog på Island, kan du søke om norsk autorisasjon.

Dersom du vil jobbe som psykolog i Norge, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.

Slik søker du

Du søker om opptak direkte til skolen. Du finner søknaden på skolens hjemmesider.

Lær islandsk

Du kan søke om et språkstipend til et forberedende språkkurs eller motta støtte til et lengre språkkurs for å lære deg islandsk.

Finansiering

På private universiteter må du betale skolepenger, mens offentlige utdanningsinstitusjoner kun krever et registreringsgebyr. På ANSAs side om finansiering kan du lese om stipend og lån fra Lånekassen.