Psykologiutdanning i Belgia er 5-årig og består av en 3-årig bachelorgrad og en 2-årig mastergrad. Utdanningsspråk er

Wallonia

I det fransktalende Belgia kan du studere psykologi ved fire universiteter

UCL

ULB

ULG

UMons

Du må få godkjent ditt norske vitnemål ved  innen 15. juli ved Le Ministère de la Communauté Française. De vurderer da om ditt vitnemål (fag og karakterer) kvalifiserer til å begynne på psykologistudiet. I tillegg må du dokumentere franskkunnskaper. Ellers kreves det normalt at du tar en språktest. 

Flandern

Finn aktuelle læresteder på Hogeronderwijsregister.

Det kreves generell studiekompetanse og gode kunnskaper i nederlandsk for å få opptak på psykologistudiet ved et flamsk universitet. Universitetet kan kreve språktest. 

Søknadsprosess

Beskrivelse av hvordan du søker deg til belgiske universiteter finner du på hovedsiden om utdanning i Belgia.

Godkjenning

Dersom du vil jobbe som klinisk psykolog, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet

Fédération Belge des Psychologues

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.