Vil du studere ortoptist i utlandet? Ordet ortoptist stammer fra Gresk og kommer fra «orthos» som betyr rett og «optikos» som betyr syn eller synsrelatert. Ordet ortoptist betyr «rett syn». Ortoptister er statsautorisert helsepersonell som undersøker diagnostiserer og behandler bl.a. synsutvikling, øyebevegelighet, skjeling, dobbeltsyn, nystagmus og traumatiske og nevrologiske synsforstyrrelser i voksne og barn.

Utdanning

I Norge finnes det ingen utdanning for ortoptister, alle ortoptister er utdannet i utlandet. Ortoptist utdannelsen er forskjellig i de forskjellige landene. De fleste av Norge’s ortoptister er utdannet i Sverige, UK og Tyskland. Utdanning skjer på høyskole nivå, bortsett fra i Tyskland og Sveits hvor det er akademi tilknyttet universitetssykehus. Alle ortoptister som er ferdig utdannet i utlandet må få godkjent autorisasjon fra Helsedirektoratet før de kan jobbe i Norge.

Land som tilbyr engelskspråklig ortoptist utdanning er Storbritannia, Australia og Canada. University of Sheffield, University of Liverpool og University of Glasgow utdanner ortoptister i Storbritannia. I Australia er det University of Technology i Sydney og La Trobe Universtiy i Melbourne. I Canada behøves det fullført Bachelor grad før en kan søke på opptagelse i Halifax Teaching Program, Saskatoon Teaching Program eller Teaching Program ved BC Children’s Hospital i Vancouver.

Det finnes også utdanning i andre europeiske land, som for eksempel Tyskland, Nederland, Portugal, Sveits og Østerrike. Undervisning foregår på nasjonalspråk. Du kan ha rett til støtte fra Lånekassen til språkkurs før du begynner utdanningen.

Det er planlagt nytt utdanningstilbud ved Universitetet i Göteborg, Sverige med oppstart fra høsten 2022.

De fleste utdannelsene går over 3 eller 4 år og avsluttes med Bachelorgrad. Praksisperiode er innbakt i studie på sykehus og/eller i private klinikker.
Mange av studiestedene har krav om videregående fag som biologi, matte, fysisk og/eller kjemi, samt språkkrav.

Les yrkesintervju av en Ortoptist på Utdanning.no

Godkjenning

For å kunne jobbe som ortoptist i Norge så trenger man autorisasjon fra Helsedirektoratet. Dette gis på bakgrunn av de til enhver tids gjeldende regler.

Hva er en ortoptist?

I Norge er det ca. 40 autoriserte yrkesaktive ortoptister, disse jobber hovedsakelig på sykehus eller i private klinikker i tett samarbeid med øyeleger og optikere.

Ortoptister er spesialister i behandlingen av synsforstyrrelser som amblyopi, skjeling, dobbeltsyn og nystagmus. Undersøkelsen gjennomføres fra nyfødt alder til voksne. Med mange forskjellige testes det synet, samsynet, skjeling, øyebevegelse og fokuseringsevne, før det planlegges og tilrettelegges behandlingsplanen for pasienten.

Amblyopi, altså dårlig syn uten at briller eller kontaktlinser forbedrer synet, er en utviklingsforstyrrelse hos barn. Den skal oppdages og behandles tidlig for bra resultat. Ortoptister diagnostiserer amblyopi og planlegger behandlingen i tett samarbeid med øyelege. Barn kan for eksempel ha styrkeforskjell mellom de to øynene (anisometropi), skjeling (strabisme) eller skade i øye som forstyrrer synsutviklingen.

Mange pasienter ønsker behandling av sosialkosmetisk skjeling. Øyemuskelfunksjon må kartlegges hos ortoptist før operasjon kan planlegges. Andre sykdommer som for eksempel lammelser i øye muskler etter slag, hjernesykdom eller traume kan føre til dobbeltsyn som er plagsomt for pasienten og operasjon planlegges deretter. Riktig fokusseringsevne av øyelinse og samspill mellom øyelinse og øyemuskler har blitt svært viktig den siste tiden. Vi bruker mye krefter for å holde øyne på plass foran skjerm og mange opplever plager relatert til synet. Disse kalles overordnet astenopi og kan være hodepine, fokuseringsvansker, dobbeltsyn, konsentrasjonsvansker, nedsatt kontrastsyn og synsforstyrrelser. Ortoptister undersøker og diagnostiserer også disse plager.

Hos de aller fleste pasienter er riktig korreksjon med briller grunnlag til vellykket behandling. Tett samarbeid med optikere og øyeleger er derfor essensiell.

Behandlinger

I samspill med øyeleger og optikere behandler ortoptister barn med briller, lappetrening, øye øvelser og spesialbriller som for eksempel prismebriller. Voksne behandles på samme måten, bortsett fra lappetrening som er reservert for barn.

I begge aldersgrupper er ortoptister som samarbeider med strabisme kirurger en viktig del av utredning før strabisme operasjon (skjele operasjon) planlegges.

 

Bilde: ozrimoz/Shutterstock