I Østerrike er det fire offentlige universiteter som tilbyr Humanmedizin, samt to private. Undervisningen går på tysk, med unntak av et privatuniversitet som tilbyr bachelorgraden på engelsk. De offentlige universitetene tar opp sine studenter via opptakstest. Til de private lærestedene skal du også gjennom et intervju.

Om utdanningen

Du kan studere gratis ved ett av de offentlige universitetene i Wien, Graz , Innsbruck, eller Linz. Mens de tre første lærestedene tilbyr et enhetlig studieløp, såkalt Diplom, tilbyr Linz et studieløp delt inn i bachelor og master.
Det er også mulig å studere ved ett av de to private lærestedene i Østerrike:

Opptakskrav

Opptakskrav

De offentlige universitetene baserer opptak på testen MedAT som du tar i Østerrike og som går på tysk. Her kan du lese om denne. Testen holdes vanligvis i starten av juli hvert år.

De fleste lærestedene krever også kunnskaper i latin og biologi. Dersom du ikke har biologi fra videregående, kan du melde deg opp til en test. Kontakt lærestedet om dette er aktuelt for deg. Det er også mulig å søke med fagkrav tatt i etterkant av vgs. Når det gjelder latin, holder det vanligvis å testes i løpet av første skoleår. Flere læresteder tilbyr også korte kurs i latin.

For å studere i Østerrike må du ta en tysktest på C-1 nivå. Lærestedene spesifiserer hvilke tester og score de godkjenner. Dersom du skal studere på engelsk, bør du ta Toefl-testen
Her kan du se universitetet i Wien sin informasjon om språktester.

PMU og KL har egne opptak der man både har opptakstest og intvju som en del av opptaksprosessen.

Du finner informasjon om opptak på lærestedenes hjemmesider under overskriften Zulassung. Om det er noe du syns er uklart, kontakter du lærestedets opptakskontor og hører hva som gjelder for deg.

Språkkurs i tysk

For deg som vil ta et språkkurs i tysk i forkant av utdanningsgraden din, kan du ta opp til to semestre med språkkurs med støtte fra Lånekassen.  

Søknad

Søknad

Til de offentlige universitetene må du først og frem melde deg opp til opptakstesten MedAT. Det gjøre du i perioden 1. mars til 30. mars. Opptakstesten tar man som regel i juli og får svar i løpet av de to første ukene i august.

På lærestedets hjemmeside vil du finne info om eventuell biologitest (om du ikke har biologi fra tidligere), og info om når du må ha latinkurs (gjerne i løpet av første studieår).

De private lærestedene har egne opptak og tester. Her kan du lese om opptak ved PMU og KL. Du søker direkte til de private universitetene. Søknadsfrist ved PMU er 07.04. og søknadsfrist til KL er 29.4.

Lurer du på noe annet? Du finner informasjon om søknad på lærestedenes hjemmesider under overskriften Bewerbung. Kontakt lærestedets opptakskontor for spørsmål om opptak og søknad.

Godkjenning

Godkjenning

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Finansiering

Finansiering

Det er gratis å studere medisin ved offentlige universiteter i Østerrike.
Du får også støtte til å studere medisin ved PMU og KL der du må betale skolepenger.
Se Lånekassens nettside om utdanning i utlandet for informasjon om hva du vil få i stipend og lån.