Rundt 40 universiteter i Italia tilbyr utdanning i medicina e chirurgia. Grunnstudiet er normert til seks år. Du kan studere på italiensk eller engelsk. Dersom du vil studere på italiensk, kan du få støtte til språkkurs i inntil to semestre gjennom Lånekassen. Du søker om opptak til medisinstudiet via opptakstest.

Hvordan finne aktuelle læresteder

Du finner aktuelle studiesteder via søkemotoren Universitaly. Her kan du hake av for å få informasjonen på engelsk ved å trykke på flagg i høyre hjørne. Velg Course search og Degree courses. Under Degrees velger du First cycle degree or single cycle degree og deretter Medicine. Utdanninger merket med engelsk flagg, undervises på engelsk. Du kan studere på engelsk i Bari, Bologna, Milano, Napoli, Pavia, Roma og Torino.

 

Følgende universiteter tilbyr engelskspråklige medisinstudier:

Offentlige universiteter i Italia:

Private universiteter i Italia:

Opptakskrav

Opptakskrav til offentlige universiteter

Som en del av søknadsprosessen din til Italia må du ta en opptakstest. Du må ha gode resultater fra denne testen for å bli tatt opp til studiet. For deg som vil studere på italiensk, skal du ta den nasjonale opptakstesten. Den engelske utgaven av testen kalles for IMAT (The International Medical Admissions Test). I løpet av 100 minutter skal du svare på 60 spørsmål innenfor emnene biologi, matematikk, kjemi og fysikk. Det er en egen del på analytiske ferdigheter, herunder logikk.

Det enkelte lærested kan ha flere opptakskrav enn medisintesten, for eksempel språktest med en bestemt score. Du finner fullstendige opptakskrav på lærestedets hjemmeside.

Opptakskrav til private læresteder

Università Vita-Salute San Raffaele, Humanitas University og Universita Cattolica del Sacro Cuore er private læresteder med offentlig godkjenning. Disse lærestedene har egne opptakstester som du kan lese om på deres hjemmesider. Der finner du utfyllende informasjon om søknad og opptakskrav.

Søknadsprosess

Du finner informasjon om søknadsprosess og aktuelle datoer på lærestedets hjemmeside. Kontakt gjerne lærestedet før du søker slik at du vet nøyaktig hva som forventes av deg. Generell informasjon om hvordan du søker til Italia finner du på ANSAs side om studier i Italia. Der vil det stå hvordan du oversetter vitnemålet ditt, får apostillestempel og en Dichiarazione di Valore (beskrivelse av det norske skole- og karaktersystemet.)

Søke til offentlige læresteder

Meld deg opp til medisintesten på Universitaly. Du betaler 120 euro i registreringsavgift. Testdato for 2019 er 12. september. Påmeldingen til IMAT-testen er åpner 17. juni 2019 og stenger 9. juli kl. 15.00. 

Du må følge med på informasjonen som publiseres på Universitaly. Testen kan tas på alle de offentlige universitetene som tilbyr medisinstudier på engelsk. Søkere til medisinstudiet vil bli vurdert i en nasjonal ranking og tildelt skoleplass basert på testresultatene fra IMAT.

Påmelding til IMAT-testen er en todelt prosess:

  1. Først må du registrere deg på Universitaly og velge hvilke universiteter du ønsker å søke deg til.
  2. Deretter vil du bli rutet videre til Cambridge Assessment Admission Testing for å velge hvor du ønsker å avlegge testen, samt betale.

For mer informasjon om IMAT-testen klikk her.

Forbered deg til IMAT-testen.

IMAT 2018 FAQ 

Søke til private læresteder

Meld deg opp til opptakstestene via hjemmesidene til studiestedene. 

Universita Cattolica del Sacro Cuore i Roma holder opptakstester i en rekke land rundt om i Europa i februar. Det er opptakstesten som ligger til grunn for opptak. Man testes i fagene Biologi, kjemi, Fysikk, matte, logikk og generell kunnskap. I 2020 er søknadsfristen 4. februar og testdatoen 27. februar. 

Du kan søke til dette universitet gjennom den norske agenten Studier i utlandet.

Humanitas University har også IMAT som opptakstest, men på en annen dato enn til de offentlige. I 2020 er datoen 14. februar. 

Università Vita-Salute San Raffaele har sin egen opptakstest som holdes i starten av mars i Milano. 

Godkjenning

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Obligatorisk praktisk tjeneste etter medisinsk eksamen:

Har du studert til å bli lege i Italia, må du gjennomføre praktisk tjeneste som er nødvendig for å få autorisasjon i utdanningslandet, før du kan søke autorisasjon i Norge. Dette innebærer at du må lære deg flytende italiensk i løpet av utdanningen slik at du kan kommunisere godt med pasientene. Alternativt kan du frem til 31. desember 2018 få LIS1-lisens for å gjennomføre praktisk tjeneste (tidligere turnus, nå LIS1) i Norge. Les mer på Helsedirektoratet.

Skolepenger og finansiering

Offentlige utdanninger koster opp til ca. 4 000 euro i året, mens de private lærestedene koster ca. 16 000 - 20 000 euro i året. Det finnes muligheter for stipend ved noen skoler. 

Samtlige læresteder på listen til Universitaly kvalifiserer til støtte fra Lånekassen. Se Lånekassens side om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån.

 

Nyttig nettsted driftet av medisinstudenter i Italia: MEDschool.it

Foto av Bologna: Corrado Baratta