Du kan studere medisin i Finland på fem universiteter. Undervisningsspråket er hovedsakelig finsk. Lånekassen støtter inntil ett år med språkkurs i Finland. Du trenger autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som lege i Norge.

Om medisinutdanningen i Finland

Medisinutdanningen er normert til mellom fem og et halvt og seks år. Du kan studere på fem universiteter. Undervisningen er hovedsakelig på finsk, men University of Helsinki har en svenskspråklig linje. Målet for linjen på svensk er å utdanne tilstrekkelig mange leger med kunnskaper i svensk for hele Finlands behov. Merk at noe av undervisningen likevel vil være på finsk, og du må også beherske språket for å konsultere pasienter i løpet av studiet. Totalt 5 % av antallet søkere til medisin blir tatt opp til den svenske linjen.

Aktuelle læresteder:

Se også oversikt på svensk på Studieinfo

Opptakskrav

51% av søkerne tas opp på grunnlag av karakterer i visse fag. 49% på grunnlag av opptakstest på finsk. Ved University of Helsinki kan du velge å besvare prøven på svensk. Se eksempler på opptaksprøver og svar på denne nettsiden.

Prøven avholdes samtidig ved alle de fem universitetene. Du må ta opptakstesten ved det fakultetet du søker til. Dato og sted for prøven vil publiseres på nettsiden til det aktuelle lærestedet. 

Lær deg finsk i Finland

Ønsker du å lære deg finsk, gir Lånekassen støtte til kortere og lengre språkkurs. Du kan få støtte i inntil ett år.

Slik søker du

Du søker via et samordnet søknadssystem i løpet av mars måned.
Les mer på om søknad og opptak på denne nettsiden.

Du kan kun søke opptak til ett medisinprogram per studieår. Det lønner seg å vurdere grundig hvor du ønsker å studere, ettersom det er vanskelig å overføre til et annet universitet i løpet av studiet.

For mer informasjon om hvordan du søker høyere utdanning i Finland, kan du lese Applying to higher education på Studyinfo.fi.  

Kontakt lærestedet direkte for informasjon om søknadsfrister.

Godkjenning

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Offentlig utdanning i Finland er gratis, også for norske studenter. Du kan lese mer om hva du kan motta i støtte fra Lånekassen på ANSA sine sider om finansiering.