Fysioterapiutdanning i USA tilbys kun på mastergradsnivå. Du må derfor ha fullført en bachelorgrad for å kunne søke om opptak. For å få praktisere som fysioterapeut i Norge, må du få autorisasjon av Helsedirektoratet, samt gjennomføre ett år med turnustjeneste. Helsedirektoratet anbefaler å studere fysioterapi innenfor land i EU/EØS. De forhåndsgodkjenner ikke studier.

Om utdanningen

Den treårige profesjonsutdanningen for å bli fysioterapeut i USA, heter Doctor of Physical Therapy (DPT).

De fleste læresteder krever at man har en bachelorgrad før man kan søke om opptak til DPT-graden. Andre programmer tilbyr et 3+3-format, hvor man tar tre år med forberedende fag før man kan begynne på profesjonsutdanningen.

Noen få programmer har opptak for studenter rett etter videregående med garantert opptak til DPT-graden.

Les mer om fysioterapiutdanning i USA på American Physical Therapy Association sine hjemmesider.

Les om fysioterapiutdanning i utlandet på ANSA.no. Her finner du blant annet informasjon om godkjenning. 

Hvordan finne aktuelle læresteder

Det er bare utdanningsprogram som er akkreditert av APTA som vil danne grunnlag for godkjenning i Norge.

Finn et akkreditert lærested for fysioterapiutdanning i USA.

Ikke alle fysioterapiprogrammene er åpne for internasjonale studenter. Dobbeltsjekk med aktuelle læresteder om du kan søke før du setter i gang med søknadsprosessen 

Slik søker du

Physical Therapist Centralized Application Service (PTCAS), er det sentrale opptakskontoret for mange av fysioterapiutdanningene i USA. Via deres søknadsportal kan du søke til flere skoler samtidig. 

Informasjon om søknadsprosessen gjennom PTCAS

Søknadsfrister ved utvalgte skoler som benytter seg av PTCAS. 

Godkjenning

For å få praktisere som fysioterapeut i Norge, må du få autorisasjon av Helsedirektoratet, samt gjennomføre ett år med turnustjeneste. En autorisasjon er en tillatelse til å utøve et lovregulert yrke. Helsedirektoratet anbefaler å studere fysioterapi innenfor land i EU/EØS. De forhåndsgodkjenner ikke studier, så du har ingen garanti for at fysioterapiutdanningen du tar i USA vil kunne bli godkjent.

Fysioterapeut er en beskyttet tittel, som betyr at det er satt krav til innhold, lengde og praksis i utdanningen, slik at Helsedirektoratet vet at de som har en slik tittel har riktig utdanning og kompetanse for å behandle pasienter i det norske helsevesenet. Helsedirektoratet må derfor vurdere om din utdanning er jevngod med tilsvarende norsk utdanning eller om du er kyndig.

Når du søker om autorisasjon må du dokumentere innholdet i din utdanning ved å fremlegge en detaljert fagplan med konkret faginnhold og lengde på utdanning. Teoretisk innhold må oppgis i læringsmål og omfang for hvert enkelt fag. Antall praksisperioder/kliniske praksisstudier og omfanget innen hvert praksisfelt/avdeling må fremgå, i tillegg til områder/institusjoner du har erfaring fra.   

Du bør ta en utdanning som gir deg autorisasjon i utdanningslandet/ og eller landet du har arbeidet i. Dette må dokumenteres. 

Personer som har avsluttet en bachelorgrad i fysioterapi må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Utdanningen din må vurderes av Helsedirektoratet, før du eventuelt kan søke om turnuslisens i Norge. Du må i tillegg gjennomføre og bestå kurs i nasjonale fag.

Ler mer om autorisasjon og lisens for fysioterapeuter på Helsedirektoratet sine sider. 

Finansiering

Man får støtte fra Lånekassen til studier ved regionalt akkrediterte læresteder i USA. Les mer om finansiering på hovedsiden for studier i USA.

Bannerbilde: Newport Beach i California. (Foto: Ken Lund