Fysioterapeutprogrammet (tidligere sjukgymnastprogrammet) tilbys ved hele 8 universiteter i Sverige. Utdanningen går over tre år og undervises på svensk.  Det er gratis å studere i Sverige. Fysioterapeuter som søker autorisasjon i Norge med utdanning fra Sverige må påregne krav om å gjennomføre veiledet praksis eller turnustjeneste i Norge. Ventetiden på turnusplass i Norge kan være opp mot ett år lang. 

Aktuelle læresteder for fysioterapiutdanning i Sverige

Opptakskrav

For å søke om opptak må du ha:
-generell studiekompetanse 
-matematikk fra andreklasse videregående (praktisk eller teoretisk)
-et realfag på andreklassenivå (fysikk 1/kjemi 1/ biologi 1)

To veier til opptak

Er du usikker på om karaktersnittet ditt holder, eller vil du helt enkelt maksimere dine sjanser for å komme inn på drømmestudiet? I Sverige kan du søke på grunnlag av karaktersnitt på førstegangsvitnemålet ditt, og/eller med resultatene fra Högskoleprovet.

Karaktersnitt

Du finner siste tilgjengelige karaktersnitt på søkemotoren www.studera.nu under «antagningsstatistik». Her kan du lese mer om hvordan du regner ut det svenske karaktersnittet ditt.

Högskoleprovet

Högskoleprovet (HP) er en opptakstest til høyere utdanning i Sverige. Dersom du får bedre resultater på denne testen, enn du har på vitnemålet ditt, kan du søke med denne poengsummen i stedet. Du kan lese mer om Högskoleprovet på ANSAs hovedsider om studier i Sverige.

Godkjenning

VIKTIG: Les på Helsedirektoratets nettsider om godkjenning av nordiske fysioterapeuter

For å praktisere som fysioterapeut i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om fysioterapiutdanning i utlandet.

Fysioterapeuter som søker autorisasjon i Norge med utdanning fra Sverige må påregne krav om å gjennomføre veiledet praksis eller turnustjeneste i Norge. Ventetiden på turnusplass i Norge kan være opp mot ett år lang. 

Slik søker du

Du søker via søkeportalen www.antagning.se Søknadsfristen er 15.april til høstsemestret og 15. oktober til vårsemesteret.

Finansiering

Utdanning i Sverige er gratis. Les om lån og stipend fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering