Apotekarprogrammet er programmet for deg som vil studere for å bli provisorfarmasøyt i Sverige. Utdanningen går over fem år og tilbys i Umeå, Uppsala og Göteborg. Dersom du vil bli reseptarfarmasøyt kan du ta det treårige receptarieprogrammet som tilbys ved en rekke læresteder. Utdanningene går på svensk og er gratis. Flere av universitetene har oppstart både på høsten og våren.

Aktuelle læresteder

Apotekarprogrammet

Receptarieprogrammet (treårig bachelor)

Opptakskrav


For opptak til apotekarprogrammet må du ha R2 samt biologi 1, kjemi 1 og fysikk 2. Til receptarprogrammet må du vanligvis ha biologi 1, kjemi 1 og fysikk 1, samt R2.

På søkemotoren Studera.nu kan du finne tidligere karaktersnitt under antagningsstatistik. Kategorien BI tilsvarer karaktersnitt fra førstegangsvitnemål mens HP er forkortelsen på Högskoleprovet.

Her kan du oversette ditt norske karaktersnitt til svensk.

Högskoleprovet har en poengskala som går fra 0-2 der 2 er best.

Slik søker du

Du kan søke på grunnlag av karaktersnittet på førstegangsvitnemålet ditt og/eller du kan søke med resultatene fra Högskoleprovet (HP). Dette er en opptakstest til høyere utdanning i Sverige der du testes i matematikk og logikk samt språkforståelse (svensk og engelsk).


Søknadsfristen er 15. april. Du søker via søkeportalen Antagning.se. Du må printe du ut søknaden og underskrive den før du sender den til Frösön sammen med kopi av pass og vitnemål.

Godkjenning

For å praktisere som farmasøyt i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les om autorisasjon på ANSAs hovedside om farmasøytutdanning i utlandet.

Finansiering

Utdanning i Sverige er gratis. Du kan lese om lån og stipend fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering.