Farmasistudiet tilbys ved flere læresteder i Canada. Bachelorutdanningen er fireårig og fører til graden Bachelor of Pharmacy/Bachelor of Science in Pharmacy. Etter bachelorgraden kan du bygge på med en mastergrad.

Hvordan finne læresteder

Det finnes ti læresteder for farmasi i Canada:

The Canadian Council for Accreditation of Pharmacy Programs gir profesjonell akkreditering av læresteder som tilbyr farmasiutdanning. Merk at enkelte skoler ikke tar inn internasjonale studenter på dette studiet.

Opptakskrav

Du må som regel ha minst ett år med forberedende universitetsstudier innen naturfag og matematikk før du kan søke om opptak på farmasiprogrammet. Opptak på farmasistudiet forutsetter gode karakterer i realfag fra videregående skole og fra det forberedende universitetsåret.

Enkelte læresteder krever opptakstesten PCAT (Pharmacy Admission College Test).

Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmesider.

Hvordan søke

Les mer om hvordan du søker på ANSAs hovedside om studier i Canada.

Godkjenning

For å praktisere som farmasøyt i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les om autorisasjon på ANSAs hovedside om farmasøytutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Canada. Les mer om finansiering på ANSAs sider.