I Sverige finnes det flere aktuelle bachelor- og mastergrader innenfor ernæringsfeltet, både for deg som vil jobbe forebyggende med kostveiledning og for deg som vil jobbe behandlende. Du kan studere på svensk, men det finnes også tilbud på engelsk. Utdanning i Sverige er gratis.

VIKTIG: For deg som ønsker å bli klinisk ernæringsfysiolog er det per i dag ingen sikre utdanninger eller læresteder. Se informasjon om dette under.

Finne fag og lærested


Du finner aktuelle utdanninger på søkemotoren www.studera.nu. Søkeord kan være diestist, kostvetarprogrammet og/eller nutrition.

Aktuelle utdanninger

Dietistexamen

Dietistprogrammet tilbys i UppsalaUmeå (oppstart på våren) og Göteborg (oppstart på høsten). Programmet leder til dietistexamen som er en beskyttet yrkestittel i Sverige. Mens utdanningene i Umeå og Uppsala går over tre år, går Göteborgs utdanning over fire år. Siste året danner grunnlag for forskning innenfor nutrition. 

Bachelor- og mastergrader innen ernæringsfaget

  • Umeå- og Uppsala universitet tilbyr en bachelorgrad innenfor emnet kostvitenskap (kostvetarprogram).
  • Stockholms universitet tilbyr både bachelor- og mastergrad innen nutrition.
  • Ved Linnéuniversitetet i Kalmar kan du ta en bachelorgrad kalt Nutrition och livsmedelvetenskap.
  • Lunds universitet tilbyr en master i Livsmedelsteknik og nutrition med undervisningsspråk engelsk.

Opptakskrav

Bachelor

Du finner opptakskrav til den enkelte bachelorgrad på søkemotoren www.studera.nu og på universitetenes hjemmesider under behörighet eller särskild behörighet. Det er vanlig å kreve generell studiekompetanse, samt noen realfag. Til for eksempel dietistprogrammet må du ha et realfag på andreklassenivå (fysikk/kjemi/biologi) og andreklasse matte (her aksepteres både teoretisk og praktisk matte). Her kan du tolke svenske fagkrav til norsk.

Du finner tidligere karaktersnitt under antagningsstatistik på søkemotoren samt på lærestedenes hjemmesider. Forhold deg til informasjonen du finner under BI (de som søker på grunnlag av førstegangsvitnemål). Dersom du er usikker på om snittet ditt holder, kan du ta en opptakstest, Högskoleprovet, og søke med resultatene fra denne. Her kan du oversette ditt norske karaktersnitt til svensk.

Master

Du finner opptakskrav til master på lærestedets hjemmeside. Du må ha en bachelor innenfor samme fagområde.

Slik søker du

Se ANSAs nettside om studier i Sverige for nærmere informasjon om hvordan du går frem for å søke.

Godkjenning av klinisk ernæring

For å praktisere som klinisk ernæringsfysiolog i Norge med utenlandsk utdanning, må du få autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les om autorisasjon på ANSAs hovedsider om klinisk ernæring i utlandet.

Klinisk ernæring er en ikke harmonisert utdanning i EØS/EU. Det betyr at landene ikke er enige om innhold og for eksempel lengde på utdanningen. Når man snakker om klinisk utdanning i Sverige, snaker man ofte om dietistutdanningen på 3-4 år. Denne har ingen like i Norge (hverken på lengde eller innhold), på sammen måte som at Sverige for eksempel ikke tilbyr kliniske mastergrader. Det er altså ikke en utdanning, eller en skole i Sverige, som tilbyr noe som automatisk godkjennes som likestilt den norske utdanningen til klinisk ernæring.

Finansiering

Utdanning i Sverige er gratis. Samtlige utdanninger nevnt over er godkjente av Lånekassen. Du kan lese mer om lån og stipend fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering.