Ernæringsstudier tilbys ved mange australske læresteder. Ønsker du å jobbe som ernæringsfysiolog i Norge, må du ha autorisasjon av Helsedirektoratet.

Om utdanningen

Flere australske læresteder tilbyr en treårig bachelorgrad innen ernæring. Du kan blant annet studere Bachelor of Nutrition and Dietetics, Bachelor of Health Science, Bachelor of Food and Nutrition Sciences, Bachelor of Human Nutrition og Bachelor of Nutrition Science.

Vil du bli klinisk ernæringsfysiolog må du bygge på med en toårig mastergrad innen Nutrition and Dietetics. Noen universiteter tilbyr integrerte masterprogrammer som går over fem år, blant annet University of Sydney.

Les mer om ernæringsfysiologi i Australia på The Dietitians Association of Australia.

Hvordan finne aktuelle læresteder

Akkrediterte programmer finner du på The Dietitians Association of Australia.

Opptakskrav

Opptakskrav varierer mellom universitetene, undersøk derfor direkte på det aktuelle lærestedets nettsider.

For opptak til bachelor vil det ofte være fagkrav, og det anbefales derfor at du har fordypning i realfag fra videregående. For opptak til master må du som regel ha en bachelor innen ernæring.

Mange Australske universiteter har veiledende poenggrenser for norske søkere som du kan finne på universitetenes nettsider.

Australske universiteter krever at du dokumenterer dine engelskkunnskaper, ved å ta en internasjonal språktest, enten IELTS eller TOEFL.

For opptak til bachelor godtar enkelte australske læresteder at du har karakter fire eller bedre fra engelsk i VG1, som alternativ til språktest. Kontakt lærestedet direkte og forhør deg om dette.

Slik søker du

Informasjon om hvordan du søker deg til australske universiteter finner du på hovedsiden om studier i Australia.

Godkjenning

For å praktisere som klinisk ernæringsfysiolog i Norge, må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Klinisk ernæring er ikke en harmonisert utdanning gjennom EUs Yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Det betyr at du må dokumentere utdanningsinnholdet, slik at Helsedirektoratet kan vurdere om din utdanning er jevngod med tilsvarende norsk utdanning.

Klinisk ernæring er et femårig integrert masterløp i Norge, mens i Australia er det ofte delt opp i bachelorgrad og mastergrad. Dersom du ønsker å studere til å bli klinisk ernæringsfysiolog i Australia, bør utdanningen du velger være mest mulig lik den norske – med tanke på lenge, innhold og klinisk praksis i løpet av studiet.

Helsedirektoratet gir ingen forhåndsgodkjenning av kliniske ernæringsprogrammer i utlandet, så du står selv ansvarlig for å sørge for at innholdet i din utdanning er jevngod med tilsvarende norsk utdanning.

Dersom du utdanner deg til å klinisk ernæringsfysiolog i Australia, vil det være en omfattende prosess å søke om autorisasjon. Når du søker om autorisasjon, må du dokumentere innholdet i din utdanning i form av detaljerte fagplaner, teoretisk innhold oppgitt i læringsmål og ECTS eller antall timer for hvert fag, samt omfang av klinisk praksis du har hatt i løpet av studiet.

Du må i tillegg gjennomføre kurs i nasjonale fag. Kurset gir kunnskap om oppbygning av norsk helse- og omsorgstjeneste, helse-, trygde- og sosialrett, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder.

Skolepenger og finansiering

Informasjon om skolepenger finner du på universitetenes nettsider under international tuition fee.  

Les om hva du kan få i støtte fra Lånekassen.

Du kan søke om støtte fra Lånekassen når du har mottatt «Confirmation of Enrolment» fra lærestedet ditt.  

Nyttige lenker