Utdanning innen ernæring gir deg kunnskaper om hvordan kosthold påvirker kropp og helse. Det finnes flere studieretninger innen ernæring, enten du ønsker å jobbe med forebyggende helsearbeid, behandle pasienter eller med drive med forskning.

Hva innebærer utdanningen?

Ernæring kan studeres på bachelor og masternivå. Når du velger studeretning velger du i realiteten om du vil jobbe forebyggende eller behandlende i fremtiden.

For å kunne behandle pasienter i det norske helsevesen, må du studere klinisk ernæring. Dette er en beskyttet tittel i Norge som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. I Norge er klinisk ernæring et masterstudium over fem år.

Som klinisk ernæringsfysiolog vil du kunne konsultere og undersøke pasienter, stille diagnoser, veilede om forebyggende tiltak og behandle kostholdsrelaterte sykdommer.

Les mer om klinisk ernæringsfysiologi på Utdanning.no

Eksempler på andre studieretninger innen ernæring er samfunnsernæring, human ernæring og ernæringsbiologi. 

  • Ernæring i utvalgte land

Hvor kan du studere?

Du kan i utgangspunktet studere ernæring i alle land med støtte fra Lånekassen, så lenge du går på en godkjent skole og studiet er på nivå med norsk høyere utdanning. Det anbefales forøvrig at man velger å studere innen EU/EØS dersom man vil ha autorisasjon for å bli klinisk ernæringsfysiolog i Norge.

Godkjenning

Klinisk ernæringsfysiolog
For å praktisere som klinisk ernæringsfysiolog i Norge, må du få autorisasjon fra Helsedirektoratet

Klinisk ernæring er ikke en harmonisert utdanning gjennom EUs Yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Det betyr at du må dokumentere utdanningsinnholdet, slik at Helsedirektoratet kan vurdere om din utdanning er jevngod med tilsvarende norsk utdanning. Utdanningen du velger bør derfor være mest mulig lik det norske masterstudiet i klinisk ernæring.

Når du søker om autorisasjon må du dokumentere faginnholdet i utdanningen din, både teoretisk innhold og praksis du har hatt i løpet av studiet. Du må også legge ved bekreftelse på evt. autorisasjon fra utdanningslandet og/eller landet du har arbeidet i, samt en detaljert arbeidsbekreftelse som viser hvor og med hva du har arbeidet.

Dersom du har studert utenfor EU/EØS, må du i tillegg gjennomføre kurs i nasjonale fag. Helsedirektoratet krever også tilleggsdokumentasjon for enkelte land.

Les mer om autorisasjon og krav til dokumentasjon på Helsedirektoratets sider.

Generelt
Tar du en utdanning innen for eksempel samfunnsernæring, human ernæring eller bare en generell bachelor innen ernæring, trenger du ingen formell godkjenning for å kunne jobbe i Norge. Da er det opp til arbeidsgiver å vurdere din kompetanse.

Annen informasjon

  • Norsk Forening for Ernæringsfysiologer - en interesseforening for personer som er utdannet innen ernæring på bachelor- eller mastergradsnivå ved norske høgskoler eller universitet. Personer med utdannelse i ernæring fra andre utdannelsesinstitusjoner som svarer til det akademiske nivå og fagspekter kan også søke om medlemskap i NFE. Det samme gjelder studenter innen ernæring på bachelor- eller mastergradsnivå.
  • Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet forskerforbundet (KEFF) - en faglig og fagpolitisk forening for kliniske ernæringsfysiologer i Norge.