Dyrepleierutdanningen i USA tilbys enten som en toårig eller en fireårig grad. For å kunne jobbe som dyrepleier i Norge, må du ha autorisasjon av Mattilsynet.

 Om utdanningen

Jobben til en dyrepleier består i å assistere veterinærer i behandling av dyr. Som dyrepleier vil du som regel jobbe på en dyreklinikk, og kan ha ansvar for oppgaver som å sette vaksiner, radiografi, anestesi, samt assistere veterinærer under operasjoner. Du kan også jobbe som laboratorietekniker.

Les om dyrepleierutdanning i utlandet på vår hovedside om faget.

Veterinary technician/technologist

Veterinary Technician er en toårig utdanning, som leder fram til en associate degree, mens Veterinary Technologist er en fireårig bachelorgrad.

Finne frem til skoler

Committee on Veterinary Technician Education and Activities (CVTEA) gir profesjonell akkreditering av Veterinary Technology-programmer.

Oversikt over læresteder som er akkreditert av AVMA Committee on Veterinary Technician Education and Activities (CVTEA).

Opptakskrav og søknadsprosess

Opptakskrav varierer mellom ulike læresteder. Det er en fordel å ha gode realfagskunnskaper. Start tidlig med søknadsprosessen, gjerne ett år før du ønsker å starte på utdanningen. Noen skoler har søknadsfrist allerede i november året før skolestart, og testresultater og lignende må legges ved søknaden.

Godkjenning

For å kunne praktisere som dyrepleier i Norge med utdanning fra utlandet, må du få autorisasjon fra Mattilsynet.

Dyrepleieutdanningen går over tre år i Norge. Når du søker om autorisasjon vil Mattilsynet vurdere din utdanning opp mot bachelorgraden i dyrepleie ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Utdanningen du velger bør altså være mest mulig lik den norske dyrepleieutdanningen, både når det gjelder innhold, lengde og mengde praksis. Det kan derfor være lurt å velge den fireårige bachelorgraden «Veterinary Technologist».    

Skolepenger og finansiering

Du får støtte av Lånekassen til regionalt akkrediterte læresteder i USA. Les mer om akkreditering og finansiering på ANSAs sider om studier i USA.