Nordmenn må bestå egnethetsprøve for å kunne få autorisasjon i Norge etter fullført dyrepleieutdanning i Danmark.

Må ta prøve for å kunne få autorisasjon i Norge

De som utdanner seg til dyrepleier i Danmark, får ikke automatisk autorisasjon i Norge. Årsaken er at den norske dyrepleierutdanningen er gått fra å være en 2-årig utdanning ved universitet til å bli en 3-årig bachelorutdanning ved universitet. Dyrepleierutdanningen ved Hansenberg i Danmark er en 3-årig utdanning på videregående skole. Det er dermed mer enn ett kvalifikasjonsnivå mellom den norske og den danske dyrepleierutdanningen. Dette betyr (ifølge EØS-forskriften § 3-1) at søkeren ikke har rett til autorisasjon.

«Forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen» åpner opp for at det kan tas en egnethetsprøve / prøveperiode for om mulig å oppnå autorisasjon.

Du må i tilfelle bestå en egnethetsprøve (kompetanseprøve) etter endt utdannelse i Danmark for å få autorisasjon som dyrepleier i Norge.

NMBU tilbyr en slik kompetanseprøve. Den er på norsk og er både teori og praksis.  Prøven koster pr. 2020 ca. kr 9.000.

Dyrepleier kalles veterinærsygeplejerske på dansk. Utdanningen tilbys som en praktisk utdannelse på videregående nivå. Til forskjell fra i Norge der utdanningen går over to år, varer den i Danmark tre år og to måneder. Dyrepleier tilbys ved den private skolen Hansenberg i Kolding. Der har de opplevd så stor pågang fra nordiske søkere, at de har laget en egen linje for dem. Denne koster rundt 165 000 for tre år og undervisningen går på dansk. Oppstart er i januar hvert år, men studentene begynner vanligvis med praksis allerede i august.

Opptakskrav og søknadsprosess

Opptakskravet er at du har ordnet deg en praksisplass i Norge, altså inngått en avtale med en dyreklinikk om at du skal jobbe der under utdannelsen. Dette må skje i forkant av opptak. De fleste studenter begynner i praksis allerede i august og jobber der frem til skolestart i januar. Her kan du lese om opptak, godkjenning av praksissted, skolepenger og annet du måtte lure på.
Selv om det formelle kravet for å bli tatt opp ved denne utdannelsen kun er fullført grunnskole, har de fleste som blir tatt opp også utdanning fra videregående skole. Mange har også annen høyere utdanning og/eller arbeidserfaring, og den typiske student er rundt 20-24 år. 

I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du forhøre deg med aktuelle læresteder om det tilkommer ytterligere fagkrav.

Finansiering

Skolen er godkjent av Lånekassen. Det betyr her at du får støtte til å bo og leve, samt støtte til skolepenger i de perioder du har undervisning (ikke når du er i Norge og jobber altså). Les mer på siden om finansiering. 

Godkjenning

For å praktisere som dyrepleier i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra.