For å bli Doctor of Veterinary Medicine (DVM) i Canada må du gå på to år med "pre-veterinary study" ved et vanlig universitet, for å så ta det fireårige veterinærstudiet ved et av Canadas fem veterinærlæresteder.

Om utdanningen

For å bli Doctor of Veterinary Medicine (DVM) i Canada må du studere ved et universitet eller ved en veterinærskole. Denne utdanningen er normert til 4 år, med påbyggingsmuligheter for fordypning i ulike spesialiseringsområder.

Du kan også ta en toårig yrkesrettet utdannelse som heter Veterinary Technician og Animal Health Technologist. Disse to utdanningene regnes som like.

I følge NOKUT er Veterinary Technology Diploma et yrkesrettet program som ikke er poenggivende. Selv om dette er utstedt av et lærested som kan gi høyere grader, vil denne utdanningen ikke kunne danne grunnlag for generell godkjenning hos NOKUT, og du får dermed ikke støtte fra Lånekassen  til denne utdanningen. 

Finne frem til skoler

Fem læresteder tilbyr en DVM-grad i Canada:

 

Vanligvis gis det prioritet til beboere i regionen skolen befinner seg i, men utenlandske studenter kan også søke.

Opptakskrav og søknadsprosess

Opptakskravene varierer mellom de ulike lærestedene, og du bør alltid sette deg godt inn i informasjon om opptak på det enkelte lærestedets nettsider. Vanlige opptakskrav er:

Godkjenning

For å bli godkjent som veterinær i Canada må du bestå en eksamen som heter North American Veterinary Licensing Exam (NAVLE). Avhengig av hvilken provins du befinner deg i, kan det finnes øvrige krav.

I Norge er veterinæryrket lovregulert, og du må derfor godkjennes før du kan begynne å jobbe. Det er Mattilsynet  som godkjenner veterinærutdanninger fra utlandet. Du kan lese mer om dette på Mattilsynets nettsider.

Tar du utdanning i Canada, vil du i de aller fleste tilfeller få en midlertidig lisens i Norge (med denne kan du jobbe som dyrepleier). For å få autorisasjon, må du regne med å måtte ta et forsøksdyrkurs ved Norges Veterinærhøgskole. I Canada er et slikt kurs ofte ikke inkludert i utdanningen. Du har aldri noen garanti for å få autorisasjon etter endt utdanning, siden alle søknader blir vurdert individuelt. Ta kontakt med Mattilsynet eller Norges Veterinærhøgskole før du søker for nærmere informasjon om godkjenningsprosessen.

Nyttige lenker