Med en utdanning innen dyrepleie kan du blant annet jobbe ved en dyreklinikk. Som dyrepleier vil dine arbeidsoppgaver i hovedsak bestå av å tilrettelegge for og bistå veterinæren i utredning og behandling av dyr, samt utføre selvstendig stell og pleie av syke og skadede dyr. For å jobbe som dyrepleier i Norge, må du ha autorisasjon av Mattilsynet.

Hva innebærer dyrepleie?

Dyrepleiestudiet gir deg kompetanse innen veterinærmedisinske kjernefag som dyrevelferd, farmakologi, sykdomslære og anestesi. Som dyrepleier kan du blant annet jobbe på dyreklinikker, og det er et økende behov for dyrepleiere fra legemiddelfirmaer, fôrleverandører, hestesentre, forsikringsbransjen og utstyrsleverandører til det veterinærfaglige området. Studiet inneholder en kombinasjon av teori og klinisk praksis. (kilde: NMBU).

  • Dyrepleie i utlandet

Aktuelle studieland

Dyrepleierstudiet finnes over hele verden. I en del land er dyrepleierutdanningen lagt til videregående nivå og er dermed ikke et høgskolestudium.

I Norge er dyrepleiestudiet en bachelorgrad over tre år, og for å kunne få støtte fra Lånekassen må utdanningen være på nivå med norsk høyere utdanning, altså på bachelornivå. Dette betyr blant annet at dyrepleieutdanning fra Danmark ikke blir godkjent i Norge.

Godkjenning

Dyrepleier er et lovregulert yrke. For å praktisere som dyrepleier i Norge med utdanning fra utlandet, må du ha autorisasjon av Mattilsynet.

Når du søker om godkjenning vil Mattilsynet vurdere din utdanning opp mot bachelorgraden i dyrepleie ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Utdanningen du velger bør altså være mest mulig lik dette studiet, både når det gjelder innhold, lenge og mengde klinisk praksis.

Dyrepleiere utdannet innen Europa, USA, Canada, Australia og New Zealand kan få norsk autorisasjon om utdanningen er faglig jevngod med den norske. Dette vurderes i det enkelte tilfelle etter søknad til Mattilsynet.

Ta kontakt med Mattilsynet for nærmere informasjon om godkjenningsprosessen.

Annen informasjon

Norsk dyrepleier- og assistentforening

Dyrepleiere, klinikkassistenter og teknisk/administrativ ansatte tilknyttet veterinærmedisin kan søke om medlemskap hos Norsk dyrepleier- og assistentforening. Foreningen tilbyr fagkurs og oppdatering til dyrepleiere og klinikkassistenter på landsbasis. I tillegg er NDAF et samlende punkt for personell tilknyttet veterinærmedisin.

Nyttige lenker

  

Foto: Jorge Pino