I Sverige finnes det et bredt spekter av musikkutdanninger fra utøvende utdanninger som sång til teoretiske utdanninger som musikvetenskap.

Aktuelle utdanninger tilbys både ved universitetene og høyskolene. En rekke musikkhøyskoler i Sverige er for øvrig underlagt universiteter. Du kan studere musikk på bachelor- og masternivå.

Utdanning i Sverige er gratis og undervises vanligvis på svensk.

  • Musikkutdanning i utvlagte land

Finne fag og lærested

Du finner frem til musikkstudier i Sverige via søkemotoren www.studera.nu.

Eksempler på aktuelle læresteder

Opptakskrav

Bachelor

Du må ha generell studiekompetanse for å søke. Opptak til utøvende disipliner skjer vanligvis via opptakstest/audition. Til teoretiske utdanninger må du ofte ha bestemte fag for å kunne søke.

Master

For å søke på en mastergrad må du ha en faglig relevant bachelorgrad. Til utøvende utdanninger, gjelder ofte opptakstest/audition.

Se lærestedenes nettsider for informasjon om opptakskrav.

Slik søker du

Du søker om opptak via søkeportalen www.antagning.se Søknadsfrist finner du på lærestedets hjemmeside. Søknadsfristene er vanligvis i perioden januar-april.

Finansiering

Utdanning i Sverige er gratis. På lånekassens nettsider om studier i utlandet får du informasjon om økonomiske 

 

Musikk Management 

Ønsker du å jobbe med management av musikk og/eller arrangementer i Sverige finnes det en rekke alternativer - det meste innen bachelorgrader.

Gå på Antagning.se og søk på "musikk management" eller "event management" - så får du opp flere alternativer, feks bachelor i musikk og event management ved Linné Universitet.