Flere skoler i Spania tilbyr utdanning innen Musikk, både utøvende og teoretisk. Bachelorgraden tar fire år og fører fram til en Grado en Musica, Creación Musical, Composición, etc. Det er flere spesialiserte skoler som tilbyr musikkutdanning også, men vær oppmerksom på at Lånekassen kun støtter skoler som er på høyskole- eller universitetsnivå, og som tilbyr en Grado eller Máster "Oficial".

Hvordan finne studium

Bruk søkemotoren til det spanske utdanningsdepartementet for å finne frem til bachelor- og mastergrader

  • Musikkutdanning i utvlagte land

Opptakskrav

Snittet for å komme inn på offentlige universiteter varierer fra 2 til 6, avhengig av universitet og du må ofte ta opptaksprøver for å bli tatt opp på utøvende studier. Mange av de private skolene avholder egne opptaksprøver og det er først og fremst disse som avgjør om du kommer inn på skolen. På offentlige skoler baseres inntaket på karakterkrav og eventuell portefølje. Det kan også være aktuelt med intervju.

Hvordan søke                         

Informasjon om hvordan du søker finner du på ANSAs hovedside om studier i Spania

Godkjenning

Det er ingen formel krav om godkjenning for å jobbe i Norge. NOKUT kan gi deg en generell godkjenning av studiene. 

Skolepenger                  

Studieavgiften ligger på rundt 10 000 NOK i året på offentlige universiteter og 50 000 – 160 000 NOK på private universiteter.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved godkjente læresteder for høyere utdanning i Spania. Du kan lese om hvor mye du får i støtte fra Lånekassen på ANSAs sider om finansiering.