I USA kan du studere kunst og kunsthistorie på både bachelor- og masternivå.

Oppbygging av studiet

På bachelornivå kan du velge mellom Bachelor of Fine Arts (BFA) og Bachelor of Arts (BA), og på masternivå kan du velge mellom Master of Fine Arts (MFA) og Master of Arts (MA). 

En BFA/MFA-grad er ofte praktisk rettet og har et stort fokus på kunst og designfag, mens en BA/MA-grad er mer teoretisk rettet og har et større innslag av liberal arts-fag.

Hvordan finne aktuelle læresteder

Du kan studere kunstfag på universitet eller mer spesialiserte kunst- og designskoler. På universitetene vil det ofte være større innslag av liberal arts-fag.

Når du leter etter aktuelle lærested bør du ta stilling til om du ønsker å ta en ren akademisk grad innen kunst eller om du ønsker å praktisere et kunstfag. Hvilket kunstfag du ønsker å spesialisere deg innen, kan også være med å avgjøre lærested.

National Association of Schools of Art and Design (NASAD) gir faglig akkreditering for skoler i USA som har programmer innen kunst og design. Du kan bruke deres søkemotor til å finne fram til godkjente skoler.

I denne artikkelen gir Education USA tips til 10 anerkjente kunstskoler i USA.

Du kan også bruke de generelle amerikanske søkemotorene for å lete opp studier i USA: 

Bachelor:

Master eller PhD:

Opptak og søknadsprosess

For opptak til BFA/MFA, vil mange læresteder ofte kreve at du legger ved en portefølje i søknaden. En portefølje er en arbeidsmappe som viser eksempler på arbeidet ditt. Porteføljen vil ofte være en viktig del av søknaden.

Søknadsfristene varierer mellom de ulike lærestedene. Sjekk frister og opptakskrav i god tid før studiestart, gjerne ett år før du ønsker å starte på studiene. Noen skoler har søknadsfrist allerede i november året før skolestart, og testresultater og lignende må legges ved søknaden. Siden mange læresteder tar opp studenter etter hvert som de søker er det lurt å ikke vente til søknadsfristen med å sende inn de nødvendige søknadsdokumentene.

Skolepenger og finansiering

Man får støtte fra Lånekassen ved regionalt akkrediterte læresteder i USA. Les mer om finansiering på hovedsiden for studier i USA.

Bannerfoto: haveseen / Shutterstock.com