I Sverige kan du studere konst både på bachelor- og masternivå, eller som kortere kurs. Det tilbys utdanning innen diverse genre. Billedkunst er et av de mest etterspurte kunstfagene. 

Du kan studere kunst ved en rekke læresteder. Konstfack og Kungliga konsthögskolan er to av de mest populære studiestedene, men også universitetene i Lund, Göteborg og Umeå har svært gode utdanninger. Utdanning i Sverige er gratis og undervisning går vanligvis på svensk.

41 nordmenn studerte kunst i Sverige under studieåret 2013/2014 (Kilde: Lånekassen).

Finne fag og lærested

Du finner frem til din utdanning på søkemotoren www.studera.nu

Eksempler på aktuelle studiesteder:

Opptak

Du finner opptakskrav til kreative skoler på hjemmesidene deres. Opptak handler ofte om å vise talent. Til for eksempel Konstfack og Kungliga Högskolan vurderes søkere på grunnlag av blant annet opptaksprøve.

Slik søker du

På lærestedets nettside står det når og hvordan du søker. Du søker enten direkte til lærestedet, eller via den felles søkeportalen www.antagning.se Søknadsfristene på kunstfag varierer, og er ofte tidligere enn for andre fag. Du søker vanligvis i perioden januar til april.

Finansiering

Utdanning i Sverige er gratis. På Lånekassens sider om finansiering av studier i utlandet kan du lese om basisstøtte og reisestøtte.