I Spania finnes det et stort utvalg kunstfag ved landets universiteter og ved egne kunst- og designskoler. Du kan studere en Grado en Bellas Artes og utdanne deg innen tradisjonelle fagretninger som skulptur, maleri og billedhugging, samt konservering og restaurering av kunstverk; eller en Grado en Artes y Diseño, som er mer rettet mot Design. Det er ulike spesialiseringer ved de forskjellige universitetene. Du kan også velge industridesign, diseño industrial, ved de politekniske universitetene. Undervisningen foregår hovedsakelig på spansk. Det er kun en norsk student som tar faget i Spania.

Det finnes også mange private kunst- og designskoler. Disse faller utenom det vanlige systemet, og utgir dermed ofte sine egne grader og har ulike frister, opptakskrav og søknadsprosedyrer. Lånekassen gir ikke støtte til disse.

Hvordan finne studium

Opptakskrav

Snittet for å komme inn på offentlige universiteter varierer fra 2 til 6, avhengig av universitetet. Det er ingen fagkrav. Ved noen skoler må du legge frem en portefølje med arbeid og stille til intervju.

Private universiteter har sine egne opptakskriterier.

Hvordan søke

Sjekk hvordan du søker på offentlige og private universiteter.

Godkjenning

Det er ingen formell krav om godkjenning for å jobbe i Norge. NOKUT kan gi deg en generell godkjenning av studiene. På NOKUT sine sider finner du informasjon om spansk utdanning som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning.

Skolepenger

Studieavgiften ligger på rundt 10 000 nok i året på offentlige universiteter og 50 000 – 160 000 nok på private universiteter.

Finansiering 

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Spania. Graden må også være offisielt godkjent, altså Grado Oficial.