I Spania finnes det et stort utvalg kunstfag ved landets universiteter og ved egne kunst- og designskoler. Du kan studere en Grado en Bellas Artes og utdanne deg innen tradisjonelle fagretninger som skulptur, maleri og billedhugging, samt konservering og restaurering av kunstverk; eller en Grado en Artes y Diseño, som er mer rettet mot Design. Det er ulike spesialiseringer ved de forskjellige universitetene. Du kan også velge industridesign, diseño industrial, ved de politekniske universitetene. Undervisningen foregår hovedsakelig på spansk.

Det finnes også mange private kunst- og designskoler. Disse faller utenom det vanlige systemet, og utgir dermed ofte sine egne grader og har ulike frister, opptakskrav og søknadsprosedyrer. Lånekassen gir ikke støtte til disse.

Hvordan finne studium

Opptakskrav

Snittet for å komme inn på offentlige universiteter varierer fra 2 til 6, avhengig av universitetet. Ved noen skoler må du legge frem en portefølje med arbeid og stille til intervju.

Private universiteter har sine egne opptakskriterier.

Hvordan søke

På ANSAs hovedside om studier i Spania kan du lese mer om hvordan du søker på offentlige og private universiteter.

Godkjenning/finansiering

Lånekassen kan gi støtte til høyere utdanning i Spania når utdanningen er offentlig godkjent som del av den offisielle gradsstrukturen for høyere utdanning i Spania.

Lærestedene kan tilby både godkjente nasjonale grader, og ikke-godkjente grader. For eksempel er en Grado Oficial en offentlig godkjent bachelorgrad, men en Grado Propio er det ikke.

denne spanske databasen (RUCT) kan du søke fram offentlig godkjente grader i Spania. En slik grad kan gi grunnlag for generell godkjenning av NOKUT som høyere utdanning i Norge, og kan derfor gi rett til støtte fra Lånekassen.

Skolepenger

Studieavgiften ligger på rundt 10 000 nok i året på offentlige universiteter og 50 000 – 160 000 nok på private universiteter.