Du kan studere kunst ved flere universiteter i Østerrike. For å søke studieplass må du som regel ha generell studiekompetanse og vise til arbeidsprøver i tillegg til å ta opptaksprøve.

Hvordan finne studium

Du kan studere kunst ved universiteter og høyskoler i Østerrike. Søkermotorene Wegweiser og Studienwahl er til god hjelp for å finne frem til faget du ønsker å studere. 

Aktuelle skoler som tilbyr bachelor og master

Hvordan søke                     

Opptakskrav er som regel generell studiekompetanse og du må også vise til arbeidsprøver i tillegg til å ta en opptaksprøve. Det kreves også at du kan vise til gode tyskkunnskaper. Søknad og informasjon om søknadsprosessen er å finne på lærestedets nettsider. 

Godkjenning

Det er ingen formel krav om godkjenning for å jobbe i Norge. NOKUT kan gi deg en generell godkjenning av studiene

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Østerrike.