Interiørutdanningen i Sverige går over fem år og deles inn i bachelor og master. På Konstfack i Stockholm kan du studere Inredningsarkitektur och möbeldesign. På Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg finnes det en designutbildning med mulighet for å studere rumsgestaltning og derigjennom bli interiørarkitekt. Ved begge lærestedene er det mulig å ta enkeltemner (kurs).

Aktuelle utdanninger

  • Interiørarkitekt i utvalgte land

Opptakskrav

Begge skolene vurderer søkere ut fra kreativt talent i kombinasjon med motivasjon. Dette gjelder for opptak til både bachelor- og mastergrad. Du finner utfyllende informasjon om opptakskrav på lærestedenes hjemmesider.

Hvordan søke

  • Du søker via søkeportalen www.antagning.se
  • Søknadsfrist til bachelor ved Konstfack er 3. mars. Til master er det 15. januar.
  • Til bachelor og master ved HDK gjelder 15. januar.

Godkjenning

Du trenger ingen godkjenning for å jobbe som interiørarkitekt i Norge.
Med mastergrad fra lærestedene nevnt over har du mulighet til å bli medlem av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL).

Finansiering

Offentlig utdanning i Sverige er gratis. Les om stipend og lån fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering.