I Irland kan du studere til å bli interiørarkitekt ved to læresteder. Utdanningen er normert til fem år.

Om utdanningen

I Irland kan du ta en Bachelor (Honours) in Interior Architecture som går over fire år. Etter bacheloren kan du ta en Masters of Arts in Interior Architecture over ett eller to år.

  • Interiørarkitekt i utvalgte land

Aktuelle læresteder

Det er to læresteder i Irland som tilbyr interiørarkitektstudier, godkjent av Institute Designers of Ireland  (IDI).

Opptakskrav

Opptak baseres på snitt fra videregående skole, samt fagkrav. Det kan være en fordel å ha fordypning i matte.

Nærmere informasjon om studiet og opptakskrav finner du på hjemmesiden til skolene.

Språktest 

De fleste universitetene krever en språktest for internasjonale studenter, enten TOEFL eller IELTS. 

For opptak til bachelor kan karakter fire eller bedre fra engelsk i tredje klasse (eksamen eller standpunkt) godtas som alternativ til språktest. Undersøk alltid språkkrav direkte med universitetet du søker til.  

Hvordan søke

Informasjon om hvordan du søker finner du på ANSAs side om studier i Irland.

Godkjenning

For å bli anerkjent i NIL -Norske Interiørarkitekters- og møbeldesigneres Landsforbund må man fullføre et studium som tilsvarer 5-årig studium i Norge. 

Skolepenger og finansiering

Det er rimelig å studere i Irland. I de fleste tilfeller betaler man 3000 EUR i skolepenger per år (free fees). På ANSAs side om finansiering kan du se hvor mye du vil få i støtte fra lånekassen.

Lånekassen gir støtte til offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Irland.