Hvil du studere interiør i Danmark? Interiørarkitektur, eller "rumdesign" som danskene kaller det, tilbys ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Hvor kan jeg studere?

Det finnes kun ett lærested for interiørarkitektur i Danmark: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen. Her kan du lese om studieprogrammet for interiørarkitektur- og design, som er en studieretning innenfor bachelorgraden i design.

  • Interiørarkitekt i utvalgte land

Opptakskrav og søknad

Slik søker du på en bachelorgrad

Opptak gjøres på grunnlag av hjemmeoppgave og samtale. Neste opptak er 15. mars kl. 12.00. Hjemmeoppgaven skal også innleveres da; den blir lagt ut på KADKs nettsider en måned i forveien.

Les KADK sin informasjon om opptak til bachelor.

Kandidat (mastergrad)

Du søker på nett via skolens hjemmeside, og legger ved CV, motivasjonsbrev, portefølje, kopi av pass og kopi av bachelorgrad dersom du har tatt graden ved et annet lærested. Du vil deretter kunne inviteres til en samtale. Søknadsfrist er 1. mars, klokken 12:00.

Les om opptak til kandidat på KADK sine nettsider

Godkjenning

KADK er godkjente av det danske interiørarkitektforbundet, og er dermed også godkjent av NIL - Norske Interiørarkitekters- og møbeldesigneres Landsforbund.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Danmark. Offentlig utdanning i Danmark er gratis.