I USA kan du studere foto på både bachelor- og masternivå.

Oppbygging av studiet

Fotoutdanningen i USA finnes som en fireårig Bachelor of Arts (B.A.) og Bachelor of Fine Arts in photography (BFA), og som en toårig Master of Arts (M.A.) og Master of Fine Arts in photography (MFA). Foto finnes også som en toårig Associate Degree.

Vanlige fag på bachelornivå:

  • Black-and-white photography
  • Color photography
  • Digital photography
  • Dark room photography
  • History of photography
  • Lighting techniques
  • Materials and processes
  • Photojournalism
  • Two-dimensional design
  • Foto i utvalgte land

Finne skoler

Søkemotorer

Bachelor:

Master:

National Association of Schools of Art & Design (NASAD) akkrediterer lærersteder i USA som tilbyr utdanninger innen kunst og design. Det kan være lurt å velge et lærested som er godkjent av NASAD, da dette kan ses på som et kvalitetsstempel.

Oversikt over læresteder som er akkreditert av NASAD.

Opptakskrav og søknadsprosess

Opptakskrav og søknadsfrister varierer mellom de ulike lærestedene. Mange skoler krever at du leverer en portofolie, som en del av opptakskravene. Start søknadsprosessen tidlig, gjerne ett år før du ønsker å starte på studiene. Noen skoler har søknadsfrist allerede i november året før skolestart, og testresultater og lignende må legges ved søknaden.

Skolepenger og finansiering 

Du får støtte av Lånekassen til regionalt akkrediterte læresteder i USA. Les mer om akkreditering og finansiering på ANSAs sider om studier i USA