Du kan studere fotografi på både bachelor- og masternivå i Sverige. Du kan studere det som eget kunstnerisk fag (konstnärligt kandidat- og/eller masterprogram i fotografi), som en del av en grad innen for eksempel visuell kommunikation, eller du kan studere bildjournalistik om du ønsker å bli fotojournalist. Göteborg universitet og Mittuniversitetet er eksempler på læresteder med fotografiutdanning. Det er gratis å studere i Sverige. Undervisning går vanligvis på svensk.

Finne fag og lærested

Bruk søkemotoren www.studera.nu for å finne frem til fag og lærested. Hak av for kurs om du vil ta enkeltemner, og program om du vil ta kandidat (bachelor) eller master. 

  • Foto i utvalgte land

Opptakskrav

Du finner opptakskrav på lærestedets hjemmeside under behörighet/behörighet og urval. Til kreative og utøvende utdanninger vurderes gjerne studenter ut fra arbeidsprøver og eventuelt intervju. Til mastergrader skal du i tillegg ha en relevant bachelorgrad innen samme fagkrets.

Hvordan søke

Du søker via søkeportalen www.antagning.se Søknadsfristen finner du på lærestedets hjemmeside. Den offentlige søknadsfristen i Sverige (for å begynne på høstsemesteret) er 15.april, men til mange kreative fag er den 15. januar (for eksempel til kontsnärligt kandidatprogram i fotografi ved Göteborg universitet). Dette gjelder på både bachelor og masternivå.

Finansiering

Utdanning i Sverige er gratis. Les om lån og stipend fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering