I Spania tilbys fotoutdanning først og fremst ved spesialiserte skoler, og det er kun to universiteter som tilbyr en bachelorgrad i Foto. Vær oppmerksom på at Lånekassen kun støtter skoler som er på høyskole- eller universitetsnivå, og som tilbyr en Grado eller Máster "Oficial". Det er kun én norsk student som tar studier Foto i Spania. 

Hvordan finne studium

  • Foto i utvalgte land

Opptakskrav

Det er ingen fagkrav. Du må du legge frem en portefølje med arbeid og stille til intervju.
Lånekassen støtter alle skoler og grader som er offisielt godkjent av spanske utdanningsmyndigheter.

Hvordan søke

Du kan søke direkte til noen skoler. Sjekk hvordan du søker på offentlige og private universiteter

Godkjenning

Det er ingen formell krav om godkjenning for å jobbe i Norge. NOKUT kan gi deg en generell godkjenning av studiene. På NOKUT sine sider finner du informasjon om spansk utdanning som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning.

Skolepenger

Studieavgiften ligger på rundt 10 000 nok i året på offentlige universiteter og 50 000 – 160 000 nok på private universiteter.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Spania.