Sverige er et foregangsland når det kommer til design og kan også på utdanningsfronten tilby attraktive skoler og inspirerende studiemiljøer. Designutdanningen varer fra tre til fem år og tilbys ved blant annet Göteborgs universitet, Beckmans Designhögskola, Lunds universitet og Konstfack.. 

Finne fag og lærested

Du finner frem til aktuelle skoler på søkemotoren www.studera.nu. Bachelorgrad kalles kandidat, master heter det samme som i Norge. Om du vil ta ett eller flere enkeltemner, skal du se etter kurs.

  • Design i utlandet

Eksempler på aktuelle læresteder:

Opptak

Du finner opptakskrav til kreative skoler på hjemmesidene deres. Opptak handler ofte om å vise talent, gjerne via opptakstest eller portfolio.

For å søke på bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse og for å søke på en mastergrad må du ha en relevant bachelorgrad.

Slik søker du

På lærestedets nettside står det når og hvordan du søker. Du søker enten direkte til lærestedet, eller via den felles søkeportalen www.antagning.se Søknadsfristene på kunstfag varierer, og er ofte tidligere enn for andre fag. Søknadsfristene er vanligvis i perioden januar til april.

Finansiering

Utdanning i Sverige er gratis. På Lånekassens sider om finansiering av studier i utlandet kan du lese om basisstøtte og reisestøtte.