Design er en samlebetegnelse for en rekke studier med fokus på estetikk, form og funksjon. Herunder finner du spennende utdanninger som grafisk design, produktdesign, klesdesign og interiørdesign for å nevne noen.

Utdanning og jobb

Alle land har tilbud innenfor designstudier. For å få støtte av Lånekassen må utdanningen du velger være på bachelornivå. Unntaket er om du velger å studere innad i Norden der man også kan få støtte til utdanninger på lavere nivå. På utdanning.no kan du lese om innholdet i de ulike designretningene, samt se hva du kan bruke utdannelsen til etter fullførte studier.

Opptakskrav og søknadsprosess

Opptakskrav og søknadsprosess

Informasjon om opptakskrav og søknadsprosess finner du på lærestedenes hjemmesider. Mange læresteder tar inn sine søkere via portefølje, eller lar deg delta på en oppgavedag. 

Godkjenning

Godkjenning

Du trenger ingen godkjenning for å jobbe som designer i Norge. Men om du vil være medlem av en fagforening, er det lurt å sjekke opptakskravene deres før du velger studium. En del krever master eller tilsvarende. 

  • Design i utlandet