Studer i Israel og du vil få oppleve en mangfoldig og dynamisk kultur i konstant bevegelse.

Utdanning i Israel

Israel har utviklet seg til å bli et sentrum for teknologi, innovasjon og entreprenørskap – for mange kjent som «The Start-Up Nation» med sin egen versjon av Silicon Valley, «The Silicon Wadi».
Israel er hjem til et stort antall high-tech start-ups sammenlignet med andre land, både med tanke på Israels størrelse og befolkning. I de senere år, har Israel blitt omtalt som det neste store knutepunktet innenfor blant annet bioteknologi og cyber-sikkerhet. Israel er et land med ledende kompetanse innenfor vitenskap og teknologiemner, og har et vidt akademisk spekter. Universitetene i Israel er å finne blant de 100 beste i verden.

Finn studiesteder

Du kan finne frem til fag og aktuelle læresteder på StudyInIsrael. Dersom du skal studere på et annet språk enn engelsk har du muligheten til å søke om støtte fra Lånekassen opp til 21 751 kr til et forberedende språkkurs. Ler mer om språkkurs her.
Noen av Israels beste universiteter finner du her:

Søknadsfrist

Søknadsfristen varierer mellom universitetene; undersøk alltid søknadsfristen direkte med universitetet.

Bachelorgrad

Du søker på nett og direkte til lærestedet.

Opptakskrav og søknadsprosess varierer mellom de ulike lærestedene, men typiske søknadskrav kan inkludere:
1. Vitnemål
2. Dokumentasjon for språkferdigheter i Engelsk, gjerne TOEFL eller IELTS
3. Referansebrev fra akademiske profiler
4. Curriculum Vitae
5. Motivasjonsbrev
6. GRE eller GMAT
7. Legeerklæring

Mastergrad

For å kunne søke på en mastergrad, må du ha en bachelorgrad innenfor noe relevant til det du søker på. Opptakskravene varierer avhengig av hvilket universitet og studieretning du vil søke deg inn på. Du søker på nett og direkte til lærestedet.

Utveksling

Flere norske læresteder tilbyr utveksling til Israel. Dersom ditt studiested ikke har en utvekslingsavtale med Israel kan du likevel søke deg direkte til de fleste universitene. Det er da viktig å få forhåndsgodkjent fagene og studieoppholdet ditt i Israel.


Det er også praksismuligheter, som for ekspemel ved universitet i Stavanger som tilbyr praksisopphold for sykepleierstudenter til Haifa.

Finansiering

For informasjon om lånekassens finansiering av studier i utlandet kan du besøke denne siden. I tillegg til støtte fra lånekassen, er det også mulig å søke om stipend fra organisasjonen Thanks to Skandinavia og fra det israelske utenriksdepartementet.

Visum

For å studere i Israel trenger du et studentvisum (A2). Et slikt visum tildeles studenter som fremskaffer følgende:

  • En ferdig utfylt og undertegnet søknad om visum for innreise til Israel (klikk her for å laste ned Søknad om visum for innreise til Israel)
  • To passbilder
  • Opptaksbevis for studier ved en godkjent utdanningsinstitusjon i Israel
  • Dokumentasjon på at studenten har økonomisk anledning til å betale for studier og opphold gjennom hele oppholdet i Israel
  • Et reisedokument som er gyldig i minst ett år, dersom vedkommendes hjemland har en ambassade i staten Israel. Dersom det ikke finnes noen ambassade i Israel, må passet være gyldig for hele studieperioden og ytterligere seks måneder utover dette tidsrommet
  • Hvis søkeren ikke er norsk statsborger kreves et dokument fra Folkeregisteret som viser at du bor i Norge.
    Søknad om visum sendes til den israelske ambassade i Norge. Informasjon om visum og søknadsprosessen kan du lese om på ambassadens sider her. Ta helst kontakt med ambassaden på consular@oslo.mfa.gov.il før søknadsprosessen starter.

Bilde: Shutterstock/Boris Stroujko