Stadig flere norske studenter reiser til Sør-Korea for å studere. Landet har noen utdanningsprogrammer på engelsk, men lærer du deg koreansk har du enda flere valgmuligheter og blir i tillegg bedre kjent med kulturen!

Hva er mulig med støtte fra Lånekassen?

Kortere språkkurs

Du kan søke om språkstipend fra Lånekassen (21 751 NOK) hvis du har kommet inn ved et godkjent lærested i Sør Korea, skal studere på koreansk, og trenger et kortere språkkurs i forkant av studiene.

Kurset må vare i minst fire uker og du må ha minimum 15 undervisningstimer i uken. Dette alternativet er også aktuelt for deg som skal på utveksling fra et norsk lærested.  

Lengre språkkurs

Du kan søke om lengre språkkurs hvis du planlegger å ta en hel grad (bachelor / master) i Sør-Korea. Dette gjelder selv om du planlegger å ta en grad undervist på engelsk. Du må ta kurset ved et universitet.

Kurset må gå fra 3 til 12 måneder og må ha minimum 15 undervisningstimer i uken. Du må avslutte med en offisiell språkeksamen.

Lånekassen gir deg både basisstøtteskolepengestøtte og reisestøtte. 40% av basisstøtten omgjøres til stipend når du sender inn kopi av vitnemål/kursbevis etter fullført språkkurs. 

Les mer om støtte fra Lånekassen på ANSA sider om finansiering.

Aktuelle språkkurs

Mange koreanske universiteter har egne språksentere. Det er ingen spesielle krav for å søke bortsett fra generell studiekompetanse, og det er bare å melde seg på. Språksentre ved universitetene deler studieåret i 4 semestre (10 uker per semestre) og har få studenter per klasse. Her er noen eksempler på språkkurs ved universiteter i Seoul:

Andre universiteter tilbyr også språkkurs.

Har du lyst til å begynne å lære koreansk i Norge, kan du gå på Koreanske Språkskole Norge

 

Bannerfoto: Maren Hald Bjørgum