Vil du studere i Kina? I Kina kan du ta bachelor- eller mastergrad, eller et semester på utveksling. Det er mulig å ta flere studier på engelsk - innen økonomi, IT og samfunnsfag er det mye å velge i. Du kan også lære deg kinesisk.

Utdanning i Kina

I Kina er det et uendelig antall studiesteder og studieretninger, og det er lett å bli overveldet over hvor mange valgmuligheter man faktisk har. Det finnes over 600 læresteder som tar i mot internasjonale studenter. 

En bachelorgrad i Kina er normert fra fire til fem år. På kinesisk kalles graden xueshi/benke (学士/本科).

En mastergrad i Kina er normert fra to til tre år. På kinesisk kalles graden shuoshi (硕士). De som tar graden kalles yanjiu sheng (研究生)

Studieåret i Kina går som regel fra september til mai. Skal du studere i Kina, bør du søke inntil ett år før studiestart.

Selv om du får studiestøtte fra Lånekassen til det første året av bachelorgraden, blir ikke studiepoeng på dette nivået godkjent som likestilt med norsk utdanning på bachelornivå. Det første året av bachelorgraden i Kina vil ikke gi studiepoeng i Norge, og kan derfor ikke innpasses i en norsk bachelorgrad.

Finne studiesteder

Du vil få støtte fra Lånekassen enten du velger å ta et kort språkkurs eller et langt språkkurs. Du kan få støtte til langt språkkurs også når graden din er på engelsk. Les mer om språkkurs her.

Du finner oversikt over kinesiske unviersiteter på Campus China.

Noen eksempler på læresteder med undervisningtilbud på engelsk:

Undersøk også andre universiteter for å få sammenlikningsgrunnlag. De fleste norske studenter studerer i Beijing og Shanghai.

Du kan også bruke søkemotoren CUCAS for å finne frem til ulike utdanninger som tilbys i Kina. Du bør søke i februar/mars da studieåret har oppstart i september. CUCAS tar egen "service fee" i tillegg til søknadsavgiften fra universitetene. Om du ikke ønsker å betale for dette, kan du søke direkte til universitetene; du finner informasjon om hvordan du søker på universitetets nettsider.

Søknadsfrist

Søknadsfristen varierer fra universitet til universitet; undersøk derfor fristen tidlig. Det kan ofte være mulig å sende inn tidlige søknader. Siste frist kan ofte være i slutten av juni, men du kan da oppleve at det er vanskelig å få bestilt time for å behandle visumsøknaden din. 

Bachelorgrad

Opptakskrav

Det er lærestedet som bestemmer hvilke fag, karakterer og eventuelt hvilken språktest du trenger for å være kvalifisert til opptak, og du bør alltid undersøke dette på lærestedets hjemmesider. 

For å kunne søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse.  

Språktest

Hvis du skal studere på kinesisk, må du ta den kinesisk språkprøven som heter HSK (hanyu shuiping kaoshi). 

Hvis du skal studere på engelsk, må du ta en engelsk språktest. Du kan velge mellom TOEFL og IELTS.

CV og/eller motivasjonsbrev

Noen universiteter krever at du sender med CV-en din og motivasjonsbrev. Et motivasjonsbrev skal være ca. 500–1 000 ord i lengde og beskrive dine personlige egenskaper, interesser, utdannelse, hvorfor du vil studere i Kina, dine fremtidige karriere- eller akademiske planer og lignende. Har du jobberfaring bør du også nevne det.

Her finner du nyttige tips når du skal skrive et søknadsbrev.

Anbefalingsbrev

Noen universiteter krever at du sender med ett eller to anbefalingsbrev. Brevet kan være fra din nåværende eller tidligere lærer eller foreleser; noen universiteter kan godta brev fra arbeidsgiver. Anbefalingen bør inneholde: en vurdering av dine studieevner, karakterer, lagånd, lederegenskaper, potensial for utvikling etc.

På denne siden finner du en veiledning du kan vise til de eller dem som skal skrive anbefalingsbrevet.

Slik søker du

Du søker direkte til universitetet. Sjekk på universitetenes hjemmesider hvilke dokumenter som kreves.

Det tar normalt 4 til 8 uker for et universitets opptakskontor å behandle en søknad og lage en opptakspakke med de dokumentene du trenger for å kunne søke om visum. Noen universiteter vil også gjennomføre intervjuer med de aktuelle søkerne etter at søknad er sendt inn.

Når opptaket er gjort, tar det flere virkedager (5–15 dager) å sende opptaksbevis og JW202-skjema. Begge disse dokumentene er nødvendig for å søke om studentvisum.

Det skilles mellom studenter som studerer i Kina gjennom et av mange stipendprogram, og studenter som er selvfinansierende. Søker du på et stipendprogram må du søke om opptak gjennom China Scholarship Council (CSC). Det er den kinesiske ambassaden i Oslo som behandler og formidler disse søknadene for norske studenter.

Mastergrad

Det er lærestedet som bestemmer hvilke fag, karakterer og eventuelt hvilken språktest du trenger for å være kvalifisert til opptak, og du bør alltid undersøke dette på lærestedets hjemmesider. 

For å kunne søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse. For å kunne søke på en mastergrad, må du først ta en bachelorgrad. 

Utveksling

Utdanner du deg i Norge, men har lyst til å ta deler av utdanningen din i Kina? Mange norske læresteder har utvekslingsavtaler med universiteter i Kina.

Hvilke avtaler som er tilgjengelig kan variere litt fra fakultet til fakultet, men du kan alltid kontakte internasjonalt kontor eller studieveileder på den norske institusjonen din for å få vite mer.

Søknadsfristen er gjerne i februar (1. eller 15.) for utveksling i høstsemesteret, eller i september (1. eller 15.) for utveksling i vårsemesteret. Du søker via det norske lærestedet ditt.

Utvekslingsmuligheter ved ulike norske universiteter:

De norske vitenskapelige høyskolene og andre høyskoler har også utvekslingsavtaler tilgjengelig for deg som student.

Finansiering

Studieavgift for utenlandske studenter i Kina varierer fra 10 000 til 40 000 kinesiske CNY. Skolepengene varierer mellom de ulike lærestedene og programmene. For nærmere informasjon om skolepenger, ta kontakt med det aktuelle lærestedet.

Du får støtte av Lånekassen til alle akkrediterte universiteter i Kina.

Legater og stipender

 • Statsstipend til Kina
  Den kinesiske stat tilbyr årlig Norge inntil 10 stipender til studier eller forskning ved et kinesisk høyere lærested for viderekomne studenter og yngre forskere innen alle fagområder. Dette stipendet forvaltes av DIKU i Norge og China Scholarship Council i Kina
 • China Scholarship Council (CSC)
  China Scholarship Council (CSC) gir ut stipender både til kinesere som studerer utenfor Kina og til internasjonale studenter som ønsker å studere i Kina.  Stipender blir gitt ut med mål om å utvikle samarbeidet med andre nasjoner innenfor utdanning, vitenskap, teknologi m.m.
 • Shanghai Government Scholarship
  Med mål om å tiltrekke flere dyktige internasjonale studenter til Shanghai tilbyr Shanghai Municipal Education Commission stipendet kalt “Shanghai Government Scholarships for International Students.” Stipendet er for internasjonale studenter som ønsker søker seg inn på høyere utdanning ved et universitet i Shanghai.
 • Beijing Government Scholarship                                                                     Stipendet deles ut av myndighetene i Beijing, med mål om å trekke flere dyktige internasjonale studenter til byen.
 • Guangdong Government Scholarship                                                              Stipendet deles ut av myndighetene i Guangdong-provinsen, med mål om å trekke flere dyktige internasjonale studenter til Guangdong.
 • Legater
  I tillegg til stipender er det mulig å søke på legater. 50 legater er ikke definert for noe spesifikt land, slik at man kan søke på det om man skal til Kina også. Legatene her er i kategoriene; ballett, handel, jus, kunst, medisin/helse, musikk, språk, økonomi/administrasjon og ”udefinert eller flere”. Mange av legatene har tidlig søknadsfrist, så det er lurt å være tidlig ute.
Visum

Du må ha visum for å studere i Kina. Ta kontakt med Kinas ambassade for å søke om visum. Du kan ikke søke om studentvisum før du har blitt tatt opp på en utdanning i Kina.

Praktisk informasjon

Her finner du oversikt over flere ofte stilte spørsmål om studier i utlandet: www.ansa.no/studier-i-utlandet/for/faq-studier-i-utlandet/

Les også Utdanning i verden sin side om studier i Kina

Bannerfoto: P Bibler