Du kan få støtte fra Lånekassen til å lære japansk i Japan i forkant av utdanningen din der.

Hva er mulig med støtte fra Lånekassen?

  • Du kan få språkstipend fra Lånekassen for å ta et ta et kort språlkurs før du skal studere i utlandet, enten du skal på utveksling eller ta en hel grad. 
  • Du kan få støtte til ta et lengre språkkurs fra 3 - 12 måneder (språklig tilrettelegging).

Kort språkkurs

Du kan søke om språkstipend fra Lånekassen (22 674 NOK) hvis du har kommet inn ved et godkjent japansk lærested, skal studere på japansk, og trenger et kortere språkkurs i forkant av studiene.

Kurset må vare i minst fire uker og du må ha minimum 15 undervisningstimer i uken. Dette alternativet er også aktuelt for deg som skal på utveksling fra et norsk lærested.  

Lengre språkkurs

Du kan få støtte fra Lånekassen til et lengre språkkurs i Japan dersom du planlegger å ta en utdanning der. Kurset må vare i minimum 3 måneder og må ha 15 timer i uken. Som hovedregel kan du studere i inntil 12 mnd. med språkkurs ved et japansk universitet eller et språksenter. I noen tilfeller kan man utvide støtten til språkkurs i Japan til inntil 2 år. Du må avslutte opplæringen med Japanese Proficiency Test (JLPT). 

Japanese Proficiency Test (JLPT)

For å teste hvilket språknivå man er på i japansk, brukes testen Japanese Proficiency Test (JLPT). Testen har fem nivåer, med nivå N5 som det letteste og nivå N1 som det vanskeligste. Mange universiteter krever at man er på N2 eller N1 for at man skal kunne komme inn på skolen. Det anslås at man trenger 1–2 års intensivkurs i Japan for å oppnå dette nivået.

JLPT kan tas i desember hvert år på CBS i København.

Hvor kan jeg lære japansk?

De fleste universitetene har egne språksentre hvor du kan ta forberedende kurs i japansk. Noen av universitetene som tilbyr utdanning på engelsk, gir mulighet til å lære japansk som en del av studiene, slik at man mot slutten av utdanningen også kan avlegge fag på japansk.

Språkkurs ved universiteter


Språkkurs ved språkskoler

Lånekassen kan også støtte språkkurs ved offentlig godkjente språkskoler i Japan. Kun språkskoler registrert hos Nisshinkyo (Association for the Promotion of Japanese Language Education) er foreløpig godkjent for støtte fra Lånekassen. 

Søk gjennom en agent

EduPlanet samarbeider med språkskolen KAI i Japan som er støttet av Lånekassen. De hjelper deg gratis med å søke.

Hva er en agent? Les om dette på ANSAs side om godkjente agenter.