Les om norske studenters erfaringer fra studier i Storbritannia.

Bannerfoto: Neil Howard