NB! Utenriksdepartementet har siden 27. februar frarådet alle reiser til Russland.

Utdanning i Russland

Den russiske bachelorgraden (бакалавр) er normert til fire år. Mastergraden (магистр) er normert til to år.

Skoleåret i Russland varer fra begynnelsen av september til slutten av juni, og er delt inn i to semestre, med en vinterferie imellom i forbindelse med den russiske julefeiringen i januar.

Finne studiesteder

Finne skole

I Russland finnes det nærmere 900 institusjoner for høyere utdanning. Du kan bruke søkemotorene nedenfor for å finne læresteder som tilbyr faget du ønsker å studere.

The Russian Academic Excellence Project 5-100, er et nasjonalt satsingsprosjekt i regi av russiske utdanningsmyndigheter.

21 ledende russiske universiteter deltar i prosjektet, og mottar støtte med mål om å bedre kvaliteten i utdanningen, styrke forskningsvirksomhet og hevde seg på det internasjonale utdanningsmarkedet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist varierer mellom læresteder. Noen universiteter har søknadsperiode mellom januar til juli, mens andre har en kortere søknadsperiode mellom juni og august. Merk at det er egne frister for opptakstestene. 

Undersøk alltid søknadsfrister direkte med lærestedet. 

Russiskkurs

Les mer om mulighetene for å lære russisk på ANSAs sider.

Les mer om språklig tilrettelegging på Lånekassens hjemmesider.

De fleste russiske universiteter tilbyr egne programmer i russisk språk for internasjonale studenter som vil lære russisk. Kontakt universitetet direkte for mer informasjon.

Bachelorgrad

Bachelorgrader på engelsk

Foreløpig tilbys det flest engelskspråklige mastergrader, men det er noen russiske universiteter som tilbyr engelskspråklig undervisning på bachelornivå.

National Research University Higher School of Economics (HSE), tilbyr tre bachelorgrader på engelsk på sin campus i St. Petersburg. Henholdsvis i Management, Political Science and World Politics og Sociology and Social Informatics.

HSE tilbyr også to engelskspråklige parallellprogrammer i samarbeid med University of London, i henholdsvis Economics og i International Relations,  Du vil da få en dobbel bachelorgrad fra HSE og University og London.

MGIMO har en engelskspråklig bachelorgrad i Government and International Affairs. Universitetet tilbyr også to bachelorgrader i samarbeid med Marbella International University Center (MIUC), henholdsvis i International Relations og i International Business. Du vil da studere tre år ved MIUC og det fjerde året ved MGIMO. 

Slik søker du

Du kan søke enten via Study in Russia eller via Russia Study som er offisielle sider for opptak til studier i Russland for internasjonale studenter. Det er gratis å søke gjennom Study in Russia, mens Russia Study har en søknadsavgift på ca. 1 300 NOK (9 000 RUB). Gjennom Russia Study kan du søke inntil seks universiteter samtidig.

Noen universiteter krever at du søker direkte til dem via deres egen nettsøknad.

På Study in Russia kan du lese 5 steps to apply to a Russian University.

På denne siden finner du en detaljert beskrivelse over hvordan du søker gjennom Russia Study.

Du må sende inn noen dokumenter når du søker, og deretter fremlegge noen dokumenter for universitetet når du kommer til Russland. Forhør deg alltid direkte med universitetet, om hvilke dokumenter de krever ved ankomst.

OBS! Alle dokumenter må oversettes til russisk hos en statsautorisert translatør, og deretter legaliseres med en notarialbekreftelse og et Apostille-stempel. Notarialbekreftelse kan du få på tinghuset, og Apostille får du hos fylkesmannen. Noen universiteter vil også kreve at dokumentene blir godkjent av den russiske ambassaden. 

Når du søker trenger du:

 • Attestert kopi av originalt vitnemål, samt en russisk oversettelse
 • Kopi av pass     
 • Passfoto

Utdanningspapirene dine må godkjennes. 46 russiske universiteter har rett til å godkjenne utdanningsdokumenter. Dersom du søker deg til én av disse institusjonene, kan du sende vitnemålet direkte til skolen. Forhør deg med universitetet hvordan du skal gjøre dette. Dersom dette ikke gjelder ditt lærested, må du sende vitnemålet ditt til godkjenning hos Glavekspertcentr.

Utdanning fra utvalgte norske universiteter, gir automatisk godkjenning som grunnlag for opptak til mastergrad i Russland. Dette gjelder Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og NTNU.

Du kan lese mer om legalisering av dokumenter og godkjenning av din utdanning på Study in Russia sin nettside og på Glaveksertcentr sin nettside.

I Russland må du fremlegge følgende dokumenter for universitetet:

 • Utfylt søknadskjema til universitetet (studie og type grad)
 • Fødselsattest (original attest, samt russisk oversettelse)
 • Bekreftelse på godkjenning av vitnemål (original, samt russisk oversettelse)
 • Bekreftelse på gjennomført helsesjekk (med negativ HIV-test), samt russisk oversettelse. Forhør deg direkte med universitetet i forhold til krav om helsesjekk.
 • Passfoto
Mastergrad

Slik søker du

Du kan søke enten via Study in Russia eller via Russia Study som er offisielle sider for opptak til studier i Russland for internasjonale studenter. Det er gratis å søke gjennom Study in Russia, mens Russia Study har en søknadsavgift på ca. 1 300 NOK (9 000 RUB). Gjennom Russia Study kan du søke inntil seks universiteter samtidig.

Noen universiteter krever at du søker direkte til dem via deres egen nettsøknad.

På Study in Russia kan du lese 5 steps to apply to a Russian University.

På denne siden finner du en detaljert beskrivelse over hvordan du søker gjennom Russia Study.

Du må sende inn noen dokumenter når du søker, og deretter fremlegge noen dokumenter for universitetet når du kommer til Russland. Forhør deg alltid direkte med universitetet, om hvilke dokumenter de krever ved ankomst.

OBS! Alle dokumenter må oversettes til russisk hos en statsautorisert translatør, og deretter legaliseres med en notarialbekreftelse og et Apostille-stempel. Notarialbekreftelse kan du få på tinghuset, og Apostille får du hos fylkesmannen. Noen universiteter vil også kreve at dokumentene blir godkjent av den russiske ambassaden. 

Når du søker trenger du:

 • Attestert kopi av originalt vitnemål, samt en russisk oversettelse
 • Kopi av pass     
 • Passfoto

Utdanningspapirene dine må godkjennes. 46 russiske universiteter har rett til å godkjenne utdanningsdokumenter. Dersom du søker deg til én av disse institusjonene, kan du sende vitnemålet direkte til skolen. Forhør deg med universitetet hvordan du skal gjøre dette. Dersom dette ikke gjelder ditt lærested, må du sende vitnemålet ditt til godkjenning hos Glavekspertcentr.

Utdanning fra utvalgte norske universiteter, gir automatisk godkjenning som grunnlag for opptak til mastergrad i Russland. For 2016 gjelder dette Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og NTNU.

Du kan lese mer om legalisering av dokumenter og godkjenning av din utdanning på Study in Russia sin nettside og på Glaveksertcentr sin nettside.

I Russland må du fremlegge følgende dokumenter for universitetet:

 • Utfylt søknadskjema til universitetet (studie og type grad)
 • Fødselsattest (original attest, samt russisk oversettelse)
 • Bekreftelse på godkjenning av vitnemål (original, samt russisk oversettelse)
 • Bekreftelse på gjennomført helsesjekk (med negativ HIV-test), samt russisk oversettelse. Forhør deg direkte med universitetet i forhold til krav om helsesjekk.
 • Passfoto
Utveksling

Du kan ta en del av din norske utdanning i Russland gjennom en avtale ved ditt norske lærested. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved lærestedet ditt for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som finnes. 

Det er også mulig å dra på utveksling selv om ditt norske lærested ikke har utvekslingsavtale dit du ønsker. Ta direkte kontakt med skolen du ønsker å søke deg til, og hør om de kan ta deg inn som "guest student" eller "free mover" for et semester eller et år.

For at fagene skal godkjennes i utdanningsplanen din må ditt norske lærested forhånds- og ettergodkjenne fagene.

Finansiering

Skolepengene i Russland varierer mellom læresteder og programmer.

Prisen for bachelorprogrammer ligger på mellom 10 000 NOK (67 000 RUB) – 60 000 NOK (380 000 RUB).

Prisen for masterprogrammer ligger på mellom 12 000 (82 000 RUB) – 70 000 NOK (450 000 RUB).

Les mer om prisnivå for studier i Russland på Study in Russia sin side.

Les mer om hva du kan motta i støtte fra Lånekassen på ANSA.no.

Stipender

Stipend til sommerskole i Russland

Norske studenter kan søke om stipend for å delta på sommerskole ved anerkjente universiteter i Russland. Stipendet dekker skolepenger, depositum/registreringsavgift og studentbolig.

Les mer om sommerskole i Russland på Utdanning i Verden sin side.

Visum

For å studere i Russland må du ha et studentvisum.

For å søke om studentvisum må du bestille en visumtime hos den russiske ambassadens konsulatavdeling i Oslo, via deres online bookingsystem. Innlevering av søknadskjema og dokumenter kan kun skje ved personlig frammøte. Til visumtimen trenger du følgende:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Pass (må være gyldig i minimum 1,5 år etter visumets utløpsdato)
 • Et nytt passbilde
 • Reiseforsikring som er gyldig hele studieoppholdet
 • En offisiell invitasjon til Russland (dette vil du få tilsendt etter du har fått opptak ved et universitet)
 • En negativ HIV-test. Testen må ikke være eldre enn tre måneder.

Det utstedes kun et enkeltvisum med varighet på maksimum 90 dager. Du må søke om forlengelse av visumet ditt når du kommer til Russland.

Les mer om visum til Russland på Den Russiske Ambassade i Oslo sin nettside.

Du kan også søke visum på det russiske visumsenteret i Oslo.

Les ANSAs veiledning for hvordan du søker om visum til Russland.

Praktisk informasjon

Her finner du oversikt over flere ofte stilte spørsmål om studier i utlandet: www.ansa.no/studier-i-utlandet/for/faq-studier-i-utlandet/

Nyttige lenker:

 

Bilde: Sergey Dzyuba/Shutterstock